Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu z US?

0
Podziel się:

Zaświadczenie o niezaleganiu w płatnościach podatków może być potrzebne przy wielu okazjach. Na pewno będzie konieczne przy staraniu się przedsiębiorcy o kredyt. Jak uzyskać taki dokument i ile to kosztuje?

Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w określonych przypadkach
Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w określonych przypadkach

Do czego jest potrzebne zaświadczenie o niezaleganiu?

Urząd skarbowy może potwierdzić obroty firmy, sytuację niezalegania lub wysokość zaległości podatkowej. Zaświadczenie zawsze potwierdza stan faktyczny istniejący* w dniu wydania zaświadczenia*. W tekście będziemy zajmować się przede wszystkim uzyskaniem zaświadczenia o niezaleganiu w podatku.

Zaświadczenie będzie wydane tylko po złożeniu kompletnego wniosku. Trzeba go sporządzić na specjalnym druku, który znajduje się w urzędzie skarbowym lub na stronie internetowej danego urzędu. We wniosku trzeba zaznaczyć, jakie informacje ma potwierdzić urząd skarbowy. Innymi słowy, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach, czy tylko w niektórych (np. VAT)
. Jeśli podatnik poprosi o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu, a w trakcie weryfikacji okaże się, że zaległość istnieje, zaświadczenie nie zostanie wydane.

Dla kogo zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie o stanie rozliczeń podatkowych innego podatnika, to koniecznie trzeba uzyskać jego zgodę na to. Taka zgoda powinna być przekazana w formie pisemnej w formie elektronicznego dokumentu. Zgoda musi koniecznie zawierać takie dane jak identyfikator podatkowy, czyli NIP, imię i nazwisko oraz adres (zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności) podatnika.

Kiedy urząd wydaje zaświadczenie? Najczęściej wydaje się je na prośbę:

  • firm, które udzielają kredytów;
  • kontrahentów, którzy chcą poznać sytuację finansową partnerów biznesowych;
  • wspólników, którzy chcą dołączyć do spółki;
  • małżonków (także rozwiedzionych), gdy nie ma wspólności majątkowej.

Małżonek, który jest związany wspólnością majątkową z podatnikiem, nie musi uzyskiwać zgody na wystawienie zaświadczenia o zaległościach podatkowych. Konieczne będzie tylko w takim przypadku złożenie oświadczenia o istnieniu wspólności majątkowej na specjalnym formularzu ORD-M.

Opłata skarbowa od zaświadczenia

Żeby dostać zaświadczenie, trzeba będzie zapłacić opłatę skarbową. Za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach trzeba zapłacić 21 zł. Opłatę skarbową wpłacamy na konto prezydenta miasta, który jest właściwy ze względu na siedzibę urzędu skarbowego. Najłatwiej dokonać przelewu na rachunek bankowy. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej trzeba dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia, które są wydane by, uzasadnić wnioski w sprawach m.in.: alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa czy oświaty pozaszkolnej.

Gdzie odebrać zaświadczenie o niezaleganiu?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można odebrać w urzędzie skarbowym. Urzędnicy powinni je wydać w ciągu 7 dni od dnia, kiedy złożyliśmy wniosek. Warto wiedzieć, że zaświadczenie o niezaleganiu może być wydane na formularzu, określonym przez instytucję, której zależy na tym, by uzyskać* informację o niezaleganiu*. Jeśli więc okaże się, że bank, w którym staramy się o kredyt, chce zaświadczenie na swoim druku, to urzędnicy nie powinni się temu sprzeciwiać. Jest jednak ważna kwestia. Na przedstawionym przez instytucję formularzu musi być możliwość umieszczenia adnotacji, która dotyczy opłaty skarbowej. Jeżeli druk przygotowany jest w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na tym druku tylko wtedy, gdy wnioskodawca doda do niego tłumaczenie na język polski. Tłumaczenie to musi być przygotowane i poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Zaświadczenie można odebrać osobiście albo przez pełnomocnika. Jeżeli poprosimy o to urzędników, mogą nam wysłać takie zaświadczenie pocztą albo w formie dokumentu elektronicznego. Wtedy jest on potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)