Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kto wypłaca świadczenie urlopowe?

0
Podziel się:

Nawet tysiąc złotych może otrzymać pracownik, który wybiera się na 14-dniowy urlop.

Kto wypłaca świadczenie urlopowe?

Nawet tysiąc złotych może otrzymać pracownik, który wybiera się na 14-dniowy urlop. Taki przedurlopowy zastrzyk gotówki wypłacić muszą niektórzy pracodawcy.

Niektóre firmy, zamiast tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mogą wypłacać tzw. świadczenie urlopowe.

Co to jest świadczenie urlopowe?

Świadczenie urlopowe to pewna kwota pieniężna wypłacana raz w roku pracownikom, którzy udają się na urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 kolejnych dni.

*PAMIĘTAJ! *_ Świadczenie musisz wypłacić najpóźniej w przeddzień urlopu wypoczynkowego _

Pracownik zatrudniony jednocześnie u dwóch lub więcej pracodawców - może otrzymać takie świadczenie od każdego z nich. Dwa świadczenia w ciągu roku może zainkasować osoba, która zmieniła pracodawcę.

Świadczenie należy się z mocy prawa, nie wolno uzależniać jego wypłaty od stażu pracy, okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy pełnionej funkcji.

Wypłata świadczenia nie zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej czy materialnej pracownika (jak ma to miejsce w przypadku świadczeń realizowanych z ZFŚS).

Pracodawca musi pilnować terminów wypłaty świadczenia urlopowego. Pracownik nie jest bowiem zobowiązany do składania jakichkolwiek wniosków w tej sprawie.

Kto wypłaca świadczenie?

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, którzy nie zdecydowali się na utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Bez funduszu i bez świadczenia

Pracodawcy mogą zdecydować, iż nie będą tworzyć funduszu świadczeń socjalnych ani wypłacać świadczenia urlopowego.

Jeśli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy oraz nie jest zobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania - informację w sprawie nietworzenia Funduszu i nie wypłacania świadczenia urlopowego musi przekazać swoim pracownikom w pierwszym miesiącu danego roku kalendarzowego.

Oznacza to, iż w 2007 roku świadczenia urlopowego nie muszą wypłacać firmy, które do 31 stycznia br. poinformowały swoich pracowników, że nie będą wypłacać świadczenia ani tworzyć ZFŚS. Informację taką należy przekazywać corocznie, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. w formie obwieszczenia powieszonego w widocznym miejscu, pisemnych informacji wręczonych każdemu pracownikowi z osobna.

U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, objętych układem zbiorowym pracy, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w układzie zbiorowym pracy.

Jeżeli u takich pracodawców pracownicy nie są objęci układem zbiorowym, postanowienia w sprawie nietworzenia Funduszu i niewypłacania świadczenia urlopowego zawiera się w regulaminie wynagradzania.

Uwaga!

Postanowienia regulaminu wynagradzania w sprawie nie tworzenia Funduszu oraz nie wypłacania świadczenia urlopowego wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - postawienie należy skonsultować z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Ile otrzyma pracownik?

Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS. Pracodawca może wypłacić niższe świadczenie.

| Maksymalna wysokość świadczenia urlopowego w 2007 roku |
| --- |
| Na jednego zatrudnionego (37,5%) - 804,60 zł Na jednego zatrudnionego w szczególnie ciężkich warunkach pracy (50%) - 1072,80 zł Na pracownika młodocianego: I rok nauki (5%) - 107,28 zł I rok nauki (6%) - 128,74 zł I rok nauki (7%) - 150,19 zł |

Wysokość świadczenia (nie dotyczy pracowników młodocianych) ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy pracownika.

Czy pobierać składki i podatek?

Świadczenie urlopowe nie podlega składce na ubezpieczenie społeczne pracowników - do wysokości odpisów podstawowych na ZFŚS. Jeśli pracodawca wypłaci kwotę wyższą - od nadwyżki ponad limit musi naliczyć i odprowadzić składki ZUS.

Wypłacone świadczenia są w całości opodatkowane.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)