Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Niewykorzystany urlop zwalnianego pracownika

0
Podziel się:

Informacja o niewykorzystanych godzinach urlopu powinna znaleźć się na świadectwie pracy.

Niewykorzystany urlop zwalnianego pracownika

*Informacja o niewykorzystanych godzinach urlopu powinna znaleźć się na świadectwie pracy. *

_ Pytanie: _

_ Co zrobić, gdy pracownikowi, zostały do wykorzystania pojedyncze godziny urlopu. Jak taką informację wpisać na świadectwie pracy? _

Odpowiedź:

Jedną z informacji, jakie pracodawca ma obowiązek zawrzeć w świadectwie pracy pracownika, którego stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygaśnięciu, jest informacja o wykorzystanym przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, urlopie wypoczynkowym.

_ Pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny. _. Z uwagi na fakt, iż jeden dzień urlopu wypoczynkowego odpowiada 8 godzinom pracy, może zdarzyć się, iż pracownik, w chwili zakończenia stosunku pracy będzie miał wykorzystaną taką liczbę godzin odpoczynku, która łącznie nie da kilka dni, lecz np. 22 dni i 6 godzin.

Taka sytuacja będzie miała miejsce w szczególności wtedy, gdy pracownik był zatrudniony w systemie czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy ponad 8 godzin lub w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Organizacja czasu pracy zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku powoduje bowiem, iż pracownicy ci, aby skorzystać z jednego dnia urlopu, muszą wykorzystać mniej lub więcej niż 8 godzin urlopu wypoczynkowego, czyli mniej lub więcej niż jeden dzień takiego urlopu, a co za tym idzie, urlop wykorzystany przez pracownika do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia wiążącego go dotychczas stosunku pracy obejmuje taką liczbę godzin, która nie daje pełnych dni urlopu, tylko np.6 dni i 3 godziny, 20 dni i 1 godzina, itp.

Taka sytuacja została jednak przewidziana przez ustawodawcę. Z załącznika do rozporządzenia regulującego szczegółową treść świadectwa pracy wynika, iż w informacji o wykorzystanym przez pracownika urlopie wypoczynkowym pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny.

Informacja o urlopie wykorzystanym

Trzeba również pamiętać, iż w świadectwie pracy zamieszcza się informację dotyczącą liczby dni i godzin urlopu wypoczynkowego wykorzystanego (w naturze i w formie ekwiwalentu) przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, nie zaś informację dotyczącą liczby dni i godzin urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie wykorzystał.

Podstawa prawna

Art. 97 § 2, art. 1542 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

§ 1 ust. 1 pkt 2 oraz załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 ze zm.).

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)