Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Od czego zacząć zatrudnianie pracowników

0
Podziel się:

Przedsiębiorca chcąc zatrudniać pracowników, musi pamiętać o obowiązku poinformowania o tym niektórych instytucji państwowych.

Od czego zacząć zatrudnianie pracowników
(Yuri Arcurs/Dreamstime.com)

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, chcący zatrudniać pracowników, musi pamiętać o obowiązku poinformowania o tym niektórych instytucji państwowych.

Obowiązek informowania organów zewnętrznych o zamiarze lub samym fakcie zatrudnienia pracownika wynika z przepisów prawnych. Nie wystarczy samo podpisanie umowy o pracę z przyszłym pracownikiem. Pracodawca, który przyjmuje do pracy nową osobę musi wiedzieć, kogo ma powiadomić o zaistniałym fakcie. **

Państwowa Inspekcja Pracy

Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu Pracy, pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy (PIP) i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Termin ten rozpoczyna swój bieg od chwili zatrudnienia pierwszego pracownika, a nie od momentu rozpoczęcia działalności. Obowiązek poinformowania PIP i państwowego inspektora sanitarnego nie dotyczy zatem podmiotów, które nie zatrudniają pracowników.

Co więcej, w przypadku zmiany którejkolwiek z powyższych danych, a w szczególności technologii lub profilu produkcji, jeżeli może ona zwiększyć zagrożenie dla zdrowia pracowników, pracodawca ma obowiązek powiadomienia wymienionych powyżej instytucji. Musi to nastąpić w terminie 30 dni od momentu zaistnienia danej zmiany. Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi, zgodnie z art. 283 § 2 pkt 1, wykroczenie, które podlega karze grzywny od 1000 zł do 30000 zł.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t34417.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/swiadectwa;pracy;juz;nie;dla;wszystkich,220,0,807900.html) Świadectwa pracy już nie dla wszystkich
Pracodawca prowadzący działalność powodującą szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników powinien także pamiętać o okresowej aktualizacji informacji, do której zobowiązać może go właściwy okręgowy inspektor pracy lub właściwy państwowy inspektor sanitarny. W przypadku niewypełnienia powyższego obowiązku pracodawca nie podlega jednak sankcjom karnym. **

Powiatowy Urząd Pracy

Kolejnym organem zewnętrznym, o którym nie wolno zapominać jest Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z art. 36 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.), pracodawca przed zatrudnieniem osoby lub powierzeniem jej innej pracy zarobkowej jest obowiązany uzyskać od niej pisemne oświadczenie o pozostawaniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, a osoba podejmująca pracę jest obowiązana złożyć takie oświadczenie.

Ponadto jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej, w okresie do 5 dni, właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. Postępowanie takie jest niezbędne, aby uniknąć sytuacji, w której pracownik posiadający status bezrobotnego pobierałby zasiłek dla bezrobotnych i jednocześnie otrzymywałby wynagrodzenie za wykonywaną pracę, co jest niedopuszczalne. W przypadku niedopilnowania powyższego obowiązku, zgodnie z art. 119 ww. ustawy, pracodawca podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

Komornik sądowy

Należy pamiętać także o obowiązku powiadomienia komornika, jeżeli nowo zatrudniona osoba jest zadłużona, a informacja ta widnieje na przedstawionym przez nią świadectwie pracy. Wynika to z przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.), nowy pracodawca, któremu pracownik przedstawi świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu należności, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika pracodawcę, który wydał świadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika (art. 884 § 3 K. p. c.).

Niedopełnienie powyższego obowiązku może skutkować wymierzeniem przez komornika kary grzywny w wysokości do pięciuset złotych. Kwota ta może być powtórzona, jeżeli pracodawca w dalszym ciągu uchyla się od wykonania nałożonych na niego zobowiązań w dodatkowo wyznaczonym terminie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy z daną osobą, pracodawca ma obowiązek zgłosić ją do ubezpieczeń w ZUS, co wynika z art. 36 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137 poz. 887). W przypadku zmiany jakiejkolwiek informacji podanej na dotychczasowym zgłoszeniu, pracodawca musi powiadomić o niej ZUS w terminie 7 dni od daty jej wystąpienia.

Na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania instytucji państwowych o fakcie zatrudniania pracowników. Dlatego też niezwłocznie po podpisaniu pierwszej umowy o pracę musi rozpocząć procedurę informacyjną. W przypadku kolejnych zatrudnień, rola pracodawcy ogranicza się zaledwie do zgłaszania pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. To istotne, z punktu widzenia prawa, czynności, gdyż w przypadku ich niedopełnienia pracodawcy grozi odpowiedzialność karna.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t82373.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kiedy;nie;mozna;skorzystac;z;urlopu;na;zadanie,84,0,816980.html) Kiedy nie można skorzystać z urlopu na żądanie Pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie, a jeśli w takiej sytuacji pracownik nie stawi się w pracy, może wobec niego wyciągnąć konsekwencje służbowe.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/161/t103585.jpg ) ] (http://praca.money.pl/wiadomosci/artykul/w;ten;sposob;nie;mozna;mierzyc;czasu;pracy,118,0,812150.html) W ten sposób nie można mierzyć czasu pracy Zbieranie danych biometrycznych przez pracodawców może służyć ochronie bezpieczeństwa, ale nie mierzeniu czasu pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/169/t77993.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/co;grozi;za;podanie;falszywych;danych;osobowych,176,0,789424.html) Co grozi za podanie fałszywych danych osobowych Jeśli kandydat podał fikcyjne informacje o swoich uprawnieniach zawodowych, pracodawca może wypowiedzieć już zawartą umowę.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)