Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

PIT 2009: Najczęstsze błędy w rozliczeniach

0
Podziel się:

Podatnicy zapominają o podpisaniu formularza, mylą też numery NIP, czy swoje adresy.

PIT 2009: Najczęstsze błędy w rozliczeniach
(damircudic/iStockphoto)

*Brak podpisu pod formularzem PIT to najczęstszy i najbardziej uciążliwy błąd, popełniany przez podatników rozliczających się z podatku. Sprawdź na jakie inne pułapki warto uważać. *

Brak podpisu nie dotyczy osób, które rozliczają się przez internet. Wszyscy inni, którzy swoje deklaracje podatkowe dostarczają w formie papierowej, muszą pamiętać o podpisie. - _ To drobna rzecz, a może być bardzo uciążliwa, bo urzędnik nic sam tu nie poprawi. Trzeba wzywać podatnika i nie ma innego sposobu _ - powiedziała Money.pl Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu.

Podpisy powinny się znaleźć w rubryce 326 (PIT-36) lub w rubryce 138 (PIT-37). Jeśli zaś rozliczamy się wspólnie z małżonkiem to w formularzu PIT-36 małżonek, którego dane zostały wpisane w części B1 formularza podpisuje się w rubryce 326. Drugi małżonek, którego dane zostały wpisane w części B2 formularza podpisuje się w rubryce 327. W przypadku formularza PIT-37 będą to kolejno rubryki: 138 i 139.

Uwaga na NIP i stare formularze

Często zdarza się też mylenie NIP pracodawcy i podatnika. Pomyłki mogą brać się z tego, że w formularzu PIT-11, który jest wydawany przez pracodawcę w rubryce 1 wpisany jest numer płatnika, czyli pracodawcy, a nie podatnika, czyli nasz. Tymczasem prawidłowo wypełniony przez nas formularz PIT-36 lub PIT-37 zawiera w rubryce 1 nasz NIP, a w rubryce 2 NIP naszego małżonka (jeżeli rozliczamy się wspólnie z nim).

Z informacji białostockiej Izby Skarbowej wynika, że w formularzach często podawana jest zła kolejność małżonków. Bo zdarza się, że małżonkowie rozliczający się wspólnie, w dalszych częściach zeznania zapominają o zachowaniu kolejności ustalonej przez nich na początku zeznania. Osoba, która wpisana jest w rubryce B1 formularza jest _ podatnikiem _, a osoba wpisana w rubryce B2 jego _ małżonkiem _. I zgodnie z tą kolejnością należy wypełniać kolejne części formularza.

Przy wypełnianiu deklaracji musimy pamiętać też o stosowaniu aktualnych druków do rozliczeń. W danym roku zawsze należy rozliczać sięna najnowszych formularzach. Mimo, że na stronie głównej sami wpisujemy informację, za który rok składamy zeznanie, to formularze co roku się zmieniają i nie można np. wziąć ich na zapas.

Podatnicy powinni pamiętać, że w zeznaniu podatkowym w części B należy wykazywać adres zamieszkania właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego, a nie adres zameldowania.
Podatnicy wypełniając zeznanie roczne często błędnie wpisują swoje adresy zamieszkania i zameldowania. Zdarza się np., że podatnik wpisuje w części B formularza PIT-36 lub PIT-37 adres zamieszkania przy jednoczesnym podaniu innego adresu dla pracodawcy.

A to powoduje rozbieżność danych w zeznaniach podatkowych przesyłanych do urzędu skarbowego przez pracodawcę.

Kolejny problem to nieaktualne dane. Wiele osób wymieniając dowód, biorąc ślub i zmieniając przy tym nazwisko czy zmieniając adres zameldowania albo zamieszkania zapomina poinformować o tym swój urząd skarbowy. W efekcie urząd stwierdza niezgodność tych danych z danymi zawartymi przez podatnika w złożonym właśnie formularzu.

Żeby tego uniknąć przy każdej zmianie naszych danych osobowych powinniśmy zgłosić tę zmianę wypełniając formularz NIP-3 (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) lub NIP-1 (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Pamiętajmy, żeby wypełniać je w całości, nie ograniczając się tylko do danych, które zostały zmienione.

Ważny numer konta i załączniki

Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej i rozliczają się za pomocą formularza PIT-37, jeśli chcą ewentualne zwroty nadpłaconych zaliczek dostać na konto bankowe, muszą pamiętać o podaniu w formularzu NIP-3 swojego numeru konta. Urzędnicy fiskusa zwracają uwagę, że informacje o koncie muszą być aktualne i zawsze dobrze czytelne.

Okazuje się, że podatnicy nagminnie zapominają też o rubryce zawierającej pytanie o cel złożenia zeznania. A wystarczy w niej postawić tylko krzyżyk. I tak: osoby, które w danym roku składają pierwsze zeznanie powinni zaznaczyć kratkę _ złożenie zeznania _. Ci, którzy w złożonym już przez siebie zeznaniu znaleźli błędy, powinni złożyć korektę zeznania i wtedy zaznaczyć kwadrat _ korekta zeznania _.

Jeżeli korzystamy z odliczeń musimy pamiętać, żeby z zeznaniem złożyć odpowiedni załącznik, ale także by zaznaczyć w zeznaniu jakie załączniki składamy. Informacje te należy wpisać w części R (PIT-36) lub w części J (PIT-37). Jeżeli do zeznania PIT-37 składamy załącznik PIT/D to należy w rubryce 117 wpisać cyfrę _ 1 _, a nie postawić krzyżyk, bo informacja dotyczy ilości złożonych załączników, a nie samego faktu ich złożenia. Jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem i dołączamy PIT/D to powinniśmy także zaznaczyć, kto go dołącza.

Znajdź adres swojego urzędu skarbowego.
Przy wypełnianiu deklaracji pamiętajmy, że zarówno podstawę obliczenia podatku, jak i sam podatek należny zaokrągla się do pełnego złotego.

Jak zwracają uwagę urzędnicy białostockiej skarbówki, kolejny kłopot to małżonkowie rozliczający się wspólnie bez prawa do tego. Tymczasem nie jest możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli ktoś z nich prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym (bez względu na to, czy uzyskał dochody z tej działalności). Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zgłoszono zawieszenie działalności.

Nie jest też możliwe wspólne opodatkowanie małżonków, jeżeli chociaż u jednego z nich dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane są podatkiem liniowym. Prawo do wspólnego rozliczenia nie przysługuje także podatnikom, którzy w roku podatkowym 2009 wzięli ślub, wobec których orzeczono separację lub którzy zawarli umowę wyłączającą wspólność majątkową.

Tekst powstał w oparciu o informacje Izby Skarbowej w Białymstoku i Izby Skarbowej we Wrocławiu.

pit
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)