Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Płynność finansowa. Jak ją określić za pomocą wskaźników płynności?

1
Podziel się:

Płynność finansowa jest zdolnością firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług.

Płynność finansowa to jeden z podstawowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy
Płynność finansowa to jeden z podstawowych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy (pixabay.com / CC0)

Płynność finansowa decyduje o tym, czy terminowo są spłacane wszelkie bieżące zobowiązania. Od tego, czy firma ma płynność finansową, zależy to, czy terminowo wypłacane są wynagrodzenia dla pracowników, regulowane rozliczenia z kontrahentami, a także czy firma może kupować dobra i usługi potrzebne do zaspokojenia potrzeb.

Płynność finansowa w wielu przypadkach jest znacznie ważniejsza niż zysk. Nawet jeśli firma zarabia, ale nie jest w stanie regulować krótkoterminowych zobowiązań, musi ogłosić upadłość. Brak płynności finansowej powoduje, że firma nie jest w stanie działać, bo nie ma pieniędzy na to, by wywiązać się z umowy.

Jak sprawdzić płynność finansową?

Płynność finansową możemy poznać, badając bilans, rachunek zysków i strat, a także rachunek przepływów pieniężnych firmy.

Płynność finansową można rozpatrywać w ujęciu statycznym lub dynamicznym. To pierwsze odnosi się do konkretnego dnia. Wykorzystuje się tu bilans, czy rachunek zysków i strat. Jeśli bazujemy na ujęciu dynamicznym, odnosimy się do określonego okresu. Korzystamy wtedy z rachunku przepływów pieniężnych.

Jak mierzyć płynność finansową?

Żeby ocenić płynność finansową, należy użyć określonych składników:

  • wskaźnika bieżącej płynności;
  • wskaźnika przyspieszonej płynności;
  • wskaźnika środków pieniężnych;
  • wskaźnika płynności natychmiastowej.

Te wskaźniki oblicza się, biorąc pod uwagę początek i koniec okresu sprawozdawczego. Gdy weźmiemy pod uwagę różnice w tych wskaźnikach, to będziemy widzieli zmiany w tym zjawisku na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego. Można to też zbadać, biorąc pod uwagę średnie wielkości. Ustala się je, sumując dane z początku i końcu okresu i dzieląc to przez 2.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej informuje, ile razy aktywa pokrywają bieżące zobowiązania. Poziom zadowalający to od 1,2 do 2,0. Innymi słowy, kwota aktywów bieżących powinna być około dwa razy wyższa niż pasywa bieżące. Jeśli jest niższy, to firma nie ma gotówki, by sfinansować bieżące zobowiązania.

Wskaźnik przyśpieszonej płynności finansowej pokazuje, ile razy aktywa płynne pokrywają zobowiązania. W tym wypadku wystarczy, by wskaźnik ten wynosił przynajmniej 1,0. Jeśli wskaźnik bieżący jest wysoki, a niski wskaźnik szybki, to firma ma za dużo zapasów. W przypadku gdy* bieżąca płynność* jest niska, a wskaźnik szybki wysoki, mamy do czynienia z mało produktywnym gospodarowanie pieniędzmi.

Wskaźnik środków pieniężnych pokazuje poziom aktywów i zobowiązań rozliczanych w formie gotówki. Wskaźnik ten bierze pod uwagę te aktywa, które pozwalają najszybciej regulować zobowiązania. Jeśli firma nie ma w ogóle gotówki, może to prowadzić do sporych strat i kosztów związanych z tzw. utraconymi możliwościami.

Wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej wskazuje środki, które da się odzyskać w terminie do 3 miesięcy. Są to bowiem zobowiązania wymagalne natychmiast.

Pozostałe czynniki kształtujące płynność finansową

Wśród czynników, które kształtują płynność finansową, musimy uwzględniać:

  • strukturę aktywów bieżących;
  • płynność aktywów bieżących;
  • specyfikę branży;
  • strukturę długu;
  • struktura zobowiązań bieżących.

Jeśli firma traci płynność finansową, ma to sporo negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim chodzi o pogorszenie wyników finansowych, co ma związek ze wzrostem kosztów, pogorszenie pozycji rynkowej i coraz mniejsza elastyczność w podejmowaniu decyzji.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Góral
4 lata temu
Ten na zdjęciu to jest wybitny ekonomista ? cha cha cha cha cha