Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Podróż służbowa zleceniobiorcy a ZUS

0
Podziel się:

Czy należności z tytułu podróży służbowej należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ZUS?

Podróż służbowa zleceniobiorcy a ZUS

Czy należności z tytułu podróży służbowej należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ZUS, gdy odbył ją zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem firmy?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę zlecenia z własnym pracownikiem. Z tytułu wykonywania umowy zlecenia osobie tej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży.

Czy otrzymany zwrot kosztów należności z tytułu podróży służbowych wchodzi do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne tej osoby?

Z uwagi na fakt, iż za pracownika według przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych uważa się m. in. osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, z tytułu wykonywania umowy zlecenia, opisana w pytaniu osoba podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na takich samych zasadach jak w przypadku umowy o pracę.

Podstawę wymiaru składek zleceniobiorcy będącego jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu wykonywania umowy o pracę oraz umowy zlecenia.

Z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne pracowników wyłącza się wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. rodzaje przychodów.
Wśród przychodów, które nie stanowią podstawy wymiaru składek wymienione zostały w § 2 ust. 1 pkt 15 diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Jeżeli Spółka dokonała osobie tej zwrotu należności z tytułu podróży służbowych w wysokości określonej przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, w całości tego zwrotu nie uwzględnia się w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji na ubezpieczenie zdrowotne.

Gdyby jednak Spółka zwróciła w kwocie wyższej, to od nadwyżki ponad kwotę ustaloną zgodnie z przepisami tego rozporządzenia miałaby obowiązek opłacić składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ZUS
KOMENTARZE
(0)