Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Poinformuj pracownika

0
Podziel się:

Od 1 stycznia, wraz z wejściem w życie ostatniej nowelizacji kodeksu pracy, pracodawcom przybył nowy obowiązek w zakresie informowania swoich pracowników o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Od 1 stycznia, wraz z wejściem w życie ostatniej nowelizacji kodeksu pracy z dnia 14 listopada 2003 r. Dz.U. Nr 213, poz. 2081, pracodawcom przybył nowy obowiązek w zakresie informowania swoich pracowników o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 29 § 3 każdy przyjmowany do pracy powinien otrzymać od pracodawcy pisemną informację o:

· obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
· częstotliwości wypłaty wynagrodzenia za pracę
· urlopie wypoczynkowym
· długości okresu wypowiedzenia umowy

Informację taką powinien otrzymać każdy pracownik indywidualnie, niezależnie od tego czy w zakładzie pracy funkcjonuje regulamin pracy czy też nie.
Natomiast w tych firmach, w których nie ustalono regulaminu pracy, pracodawca wręcza pracownikowi pisemną informację poszerzoną o następujące punkty:

· informacja o porze nocnej
· informacja o miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia
· informacja o przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy
· informacja o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Ww. informacje pracodawca powinien przekazać zatrudnianemu pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Ustawodawca osobno uregulował termin, w jakim pracodawcy mają obowiązek poinformowania tych pracowników, którzy zatrudnieni zostali przed 1 stycznia 2004 roku.

Zgodnie z art. 13 nowelizacji k.p. z dnia 14.11.2003 pracodawca w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy informuje na piśmie pracowników, z którymi zostały zawarte umowy o pracę przed tym dniem, o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych, o których mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

A zatem wszyscy pracownicy, którzy zostali zatrudnieni przed 1 stycznia br. – powinni do dnia 30 czerwca br. otrzymać od swoich pracodawców omówione wyżej pisemne informacje o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)