Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Prace interwencyjne - zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych

0
Podziel się:

Zatrudnienie bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych pozwala na ograniczenie kosztów stworzenia i utrzymania miejsca pracy.

Prace interwencyjne - zwrot kosztów zatrudnienia bezrobotnych

Podpisując odpowiednią umowę ze starostą, przedsiębiorca może liczyć na dofinansowanie wynagrodzenia zatrudnionego pracownika oraz płaconych za niego składek na ubezpieczenia społeczne.

Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy jest udzielana, jeżeli utworzone miejsce pracy:

  • 1. stanowi wzrost netto liczby pracowników u danego pracodawcy, w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy,
    • 2. będzie utrzymane przez minimalny okres 2 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw lub 3 lat - w przypadku przedsiębiorstw nie będących małym ani średnim.

"Pierwszy z tych warunków sprawia, że wielu pracodawcom trudno jest utrzymać prawo do refundacji" - twierdzi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Maria Kunicka. "Firma przez cały czas zatrudniania w ramach prac interwencyjnych musi pilnować, żeby nie wykruszali jej się pracownicy, bo każde zmniejszenie poziomu zatrudnienia skutkuje utratą prawa do refundacji."

Pracodawca zainteresowany otrzymaniem takiej pomocy powinien złożyć pisemny wniosek za pośrednictwem powiatowego urzędu pracy. W terminie 30 dni starosta powiadamia przedsiębiorcę o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku.
_ W ramach prac interwencyjnych Prezydent Miasta Wrocławia refunduje płace i składki za 220 zatrudnionych. _Do prac interwencyjnych kierowani są bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji:
1. bezrobotni do 25 roku życia
2. bezrobotni długotrwale - oznacza to bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy
3. bezrobotni powyżej 50 roku życia
4. bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
5. bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
6. bezrobotni niepełnosprawni.

Refundacja kosztów ich zatrudnienia może nastąpić na kilka sposobów:

ZATRUDNIANIE W RAMACH PRAC INTERWENCYJNYCH:
KOGO NA JAK DŁUGO LIMIT
Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy do 6 m-cy iloczyn zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
j.w. do 6 m-cy połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę bezrobotną - w przypadku zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy
j.w. do 12 m-cy co drugi miesiąc - iloczyn zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnego, niepełnosprawnego do 12 m-cy kwota zasiłku dla bezrobotnych, obowiązująca w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca
j.w. do 18 m-cy co drugi miesiąc - minimalne wynagrodzenie za pracę
powyżej 50 roku życia spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego do 24 m-cy 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę
j.w. do 48 m-cy co drugi miesiąc 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę
powyżej 50 roku życia nie spełniają warunków koniecznych do uzyskiwania świadczenia przedemerytalnego do 24 m-cy do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
j.w. do 48 m-cy co drugi miesiąc do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę

Ponadto pracodawca otrzymuje zwrot zapłaconych za nich składek z tytułu ubezpieczeń społecznych.

ZOBACZ TAKŻE:

porady
kadry
msp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)