Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Program komputerowy a 50-procentowe koszty

0
Podziel się:

W przypadku przychodów z tytułu tworzenia programu komputerowego można zastosować 50-procentowe koszty uzyskania przychodu.

Program komputerowy a 50-procentowe koszty
(PAP)

_ *Pytanie: * _

Jesteśmy spółką zajmującą się tworzeniem baz danych systemów informatycznych. Oprogramowanie tworzy informatyk programista, który jest naszym pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Pracownik codziennie projektuje i pisze kolejne części kodów źródłowych, które są dziełem w rozumieniu prawa autorskiego i w wyniku przekazania praw autorskich stają się naszą własnością. Czy możemy, jako płatnik, zastosować w sposób stały koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% odniesieniu do wynagrodzenia tego pracownika?

_ *Odpowiedź eksperta: * _

Płatnik ma prawo do zastosowania w tym przypadku kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%. Jednak koszty takie mogą być zastosowane tylko do tej części wypłaconego wynagrodzenia za pracę, która jest przychodem z tytułu tworzenia baz danych systemów informatycznych.

Tak orzekł Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego z 22 czerwca 2007 r., sygn. 1437/ZDF/423/89/07/LJ).

W przypadku przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami, koszty uzyskania przychodów określa się w wysokości 50%. Przy czym koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne (art. 22 ust. 9 pkt 3 updof).

A zatem przepis ten uzależnia możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od tego, czy rezultat pracy stanowi przedmiot prawa autorskiego.

Przypomnijmy, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania, czyli utwór. Oznacza to, że nie każde dzieło można potraktować jako utwór.

| Zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów zależy więc od wystąpienia dwóch okoliczności: |
| --- |
| * o zaistnienia utworu w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz * o udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego dzieła. |

Ponadto, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej. Natomiast z pytania wynika, że autorskie prawa majątkowe z tytułu tworzenia baz danych systemów informatycznych przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę stają się własnością spółki, czyli pracodawcy.

Spółka, jako płatnik, ma zatem prawo do zastosowania w tym przypadku kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%, ale tylko do tej części wynagrodzenia za pracę, która stanowi dla pracownika przychód z tytułu tworzenia baz danych systemów informatycznych.

W przypadku wykonywania przez pracownika innych prac, których rezultat nie jest przedmiotem prawa autorskiego, w stosunku do tej części wynagrodzenia należy zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 20%.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)