Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Agnieszka Zawadzka
|

Przetarg: Warto wnieść protest przed złożeniem oferty

0
Podziel się:

Błędy i nieprawidłowości w specyfikacji trzeba oprotestować do 7 dni od ogłoszenia przetargu.

Przetarg: Warto wnieść protest przed złożeniem oferty
(Prebranac/Dreamstime.com)

Błędy i nieprawidłowości w specyfikacji, niekorzystne bądź błędne postanowienia umowy trzeba oprotestować 7 dni od ogłoszenia przetargu.

Przedsiębiorcom ubiegającym się o zamówienie publiczne przysługuje prawo do protestu, odwołania i skargi.

Pierwszym środkiem ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest protest.

Póki czas - oprotestuj błąd w specyfikacji

Na pierwszym etapie przygotowywania się do zamówienia publicznego bardzo wielu przedsiębiorców popełnia błąd - nie składając protestu przeciwko nieprawidłowościom i błędom w specyfikacji przetargowej, określającej warunki wykonania zamówienia.

Czasu jest na to jednak niewiele - zaledwie 7 (lub, w niektórych przypadkach, 14) dni od umieszczenia ogłoszenia o przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej.

Termin 7-dniowy dotyczy zamówień na kwoty nie przekraczające limitów, powyżej których trzeba zgłosić zamówienie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Termin 14-dniowy dotyczy zamówień na kwoty wyższe.
Sprawdź limity - Rozporządzenie o wysokości limitów

Często niewłaściwe lub zbyt restrykcyjne zapisy zawiera też proponowany przez zlecającego wzór umowy - który w takim przypadku także powinien zostać oprotestowany.

Jeżeli specyfikacja i umowa nie zostaną oprotestowane i w wyniku protestu zmienione, zlecający - nawet jeśli popełnił w nich błąd - nie będzie już mógł zmienić zapisów.

Może się więc okazać, że zleceniobiorcy będą musieli podjąć decyzję: wycofać się ze startu w przetargu, czy podpisać umowę dla nich niekorzystną lub potencjalnie niebezpieczną.

Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje pozostałym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczył treści ogłoszenia lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający zamieszcza jego kopię na tej stronie internetowej, na której udostępnił specyfikację. Jednocześnie z przekazaniem kopii protestu zamawiający wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu protestacyjnym (przystąpienia).

Aby takie przystąpienie do postępowania protestacyjnego było skuteczne, wykonawca, który je zgłasza, musi wykazać interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron. Ponadto przystępujący wykonawca, aby stać się uczestnikiem postępowania protestacyjnego, powinien zgłosić swoje przystąpienie:

  • - w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego wezwania do przystąpienia;
    • - do upływu terminów przewidzianych na protest na treść ogłoszenia i - w przetargu nieograniczonym - na postanowienia specyfikacji, jeżeli protest, do którego zgłosił swoje przyłączenie tego właśnie dotyczy.

Samo zgłoszenie przystąpienia do postępowania protestacyjnego wnoszone do zamawiającego powinno zawierać:

  • - wskazanie interesu prawnego wykonawcy w przystąpieniu do protestu, - określenie żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście.

Jednocześnie z przekazaniem zamawiającemu zgłoszenia przystąpienia do protestu jego kopia powinna być przekazana przez wykonawcę przystępującego wykonawcy wnoszącemu protest.

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)