Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Rachunek do umowy o dzieło. Co musi się w nim znaleźć?

1
Podziel się:

Umowa o dzieło należy do grona umów cywilnych zawieranych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Najważniejsze znaczenie ma w niej odpowiedni efekt, a nie sam wkład pracy włożony w jego wykonanie, dzieło – materialne lub niematerialne.

Rachunek to podstawa do rozliczenia umowy o dzieło
Rachunek to podstawa do rozliczenia umowy o dzieło (Fotolia)

Jak rozlicza się umowę o dzieło?

Dzieło rozumie się jako wytwór, który ma charakter indywidualny. Nie musi być to dzieło artystyczne. Wynagrodzenie w przypadku umowy o dzieło zależy od ustaleń obu stron, które wykazują, jaką wartość ma przygotowana praca. Tak zawarta umowa ma charakter krótkoterminowy, co nie znaczy oczywiście, że powstanie końcowego efektu nie może potrwać dłużej, jak na przykład przygotowanie rzeźby o określonych przez zamawiającego cechach.

Umowa o dzieło rozliczana jest w oparciu o rachunek. Rachunek do umowy o dzieło nie ma jednej, obowiązującej formy, jednak są na nim zawarte pewne dane, które są obowiązkowe niezależnie od samego układu treści.

Przychody uzyskiwane z tytułu wykonania jakiegoś dzieła nie wymagają zapłacenia składek do ZUS-u przez wykonawcę i zamawiającego. Inaczej jest jednak, kiedy umowa o dzieło podpisywana jest z własnym pracodawcą.

Co musi zawierać rachunek do umowy o dzieło?

Elementy rachunku do umowy o dzieło, które powinny się na nim pojawić, to:

  • Data jego wystawienia;
  • Strony umowy wraz ze wszystkimi ich danymi;
  • Wysokość wynagrodzenia brutto;
  • Wszelkie elementy, które pomniejszają wynagrodzenie;
  • Ostateczna kwota netto do wypłaty osobie wykonującej dzieło;
  • Podpisy.

Dla bezpieczeństwa wykonawcy dzieła dobrze jest, aby na rachunku znalazła się informacja również na temat terminu i sposobu zapłaty zobowiązania.

Protokół odbioru dzieła

Protokół odbioru dzieła to inaczej protokół zdawczo-odbiorczy. Może on być elementem rachunku do umowy o dzieło. Potwierdza on, że dzieło przyjęte zostało bez zastrzeżeń. Jest to więc forma zabezpieczenia dla wykonawcy dzieła, że osoba zamawiająca jest zadowolona z wykonania i nie ma wątpliwości co do jej jakości.

Koszty uzyskania przychodu

Rachunek do umowy o dzieło zawiera kwotę brutto, od której odprowadza się podatek. Koszty uzyskania przychodu zmniejszają wysokość należnego podatku. Mogą one mieć dwie wartości. 50% kosztów uzyskania przychodu obowiązuje, gdy wykonawca dzieła przeniósł prawa autorskie lub pokrewne na osobę zamawiającą. Inna wysokość kosztów uzyskania przychodu pojawia się, gdy autor dzieła jest w stanie wykazać, że faktycznie poniesione przez niego koszty są wyższe, niż wynikają z przyjętych norm. 20% koszty uzyskania przychodu przyjmuje się w pozostałych sytuacjach.

Rachunek do umowy o dzieło podpisanej z własnym pracownikiem

Sytuacja komplikuje się, jeżeli rachunek do umowy o dzieło wystawić ma osoba, którą łączy z zamawiającym stosunek pracy. W przypadku umowy o dzieło podpisanej z osobą zatrudnioną u siebie na etacie konieczne jest odprowadzenie od takiej umowy składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Oczywiście odprowadzić trzeba od niego także podatek. Wówczas rachunek do umowy o dzieło musi zawierać także dodatkową kolumnę z wykazanymi w niej wszystkimi potrąceniami.

Podatek od umowy o dzieło

Od umowy o dzieło opłaca się podatek. Ustalona kwota brutto musi zostać pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Następnie od pozostałej kwoty wylicza się podatek dochodowy w wysokości 18%. Czasami stosuje się wyższą wartość 32%.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Siwz
2 lata temu
Wykonałem np. 20 obrazķów po 100 zł za sztukę. Wystawiłem rachunek łączny- 2000 zł. To są koszty uzyskania przychodu? Obrazki były po 100, więc mniej niż wymagane 200.