Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

0
Podziel się:

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest najczęściej wybieraną formą rezygnacji z pracy przez pracownika oraz zwolnienia pracownika przez jego pracodawcę. Wybiera się ją, ponieważ jest najszybsza, pozwala na wskazanie dowolnego terminu, również natychmiastowego.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest korzystne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy

Różne rodzaje rozwiązania stosunku pracy

Stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem rozwiązać można na wiele sposobów. Należy do nich rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez wypowiedzenia, po upływie czasu, na jaki zawarta została umowa.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to ten rodzaj rozwiązania umowy, do którego dąży zarówno pracownik, jak i pracodawca. Daje ona bowiem możliwość samodzielnego porozumienia się, z jakim dniem nastąpi rozwiązanie umowy. Można się na przykład umówić, że współpraca zakończy się za miesiąc, tydzień, rok albo od razu.

Co jednak ważne, rozwiązanie umowy za porozumieniem stron zaaprobować muszą obie strony. Jeżeli jedna na to nie przystanie, umowa o pracę nie zostanie rozwiązana i wówczas jest możliwe jedynie złożenie wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia stosownego do stażu pracy u tego pracodawcy.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – pismo

Pracownik, który chce zakończyć umowę pracy, musi napisać odpowiednie pismo. Powinno być ono podpisane, a także opatrzone stosowną datą. Decyzję w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron podejmuje osoba, która jest do tego upoważniona. Samo potwierdzenie otrzymania pisma nie jest jednoznaczne z zawarciem porozumienie.

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę stanowi dwustronną czynność prawną. Oznacza to, że wymaga zgodnego oświadczenia woli. Można rozwiązać ją także w formie ustnej i jest ona prawnie dopuszczalne. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie wymaga podania powodu.

Rodzaje umów

Rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron zakończyć można każdą umowę o pracę. Także taką zawartą na czas oznaczony i próbny.

Porozumieniem stron zakończyć może również współpracę z pracownikiem szczególnie chronionym, na przykład z pracownicą w ciąży.

Pracownik, który wyraził zgodę na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, może się z niej wycofać. Pierwsza możliwość to cofnięcie wyrażonej uprzednio zgody. Druga możliwość to uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. Odwołanie oświadczenia jest skuteczne wyłącznie, jeżeli dotrze do adresata jednocześnie z rozwiązaniem umowy albo wcześniej. Oznacza to po prostu, że pracownik wycofuje się z powziętej już decyzji.

Jeśli cofnięcie oświadczenia woli dotarło do pracodawcy zbyt późno, jedyną możliwością powrotu do pracy jest stwierdzenie wady swojego oświadczenia woli.

Wady oświadczenia woli to na przykład brak świadomości lub swobody, najczęściej o podłożu psychicznym. Może to być również błąd. W takim wypadku pracownik musi udowodnić, że pracodawca wprowadził go w błąd albo wiedział o błędnym przekonaniu pracownika i nie wyprowadził go z niego. W tej sytuacji wyjątkiem jest ciężarna, która nie wiedziała wcześniej o swoim stanie. Nie musi ona udowadniać, że błąd został wywołany przez pracodawcę. Pracownik może się powołać także na fakt, iż pracodawca mu groził i pod wpływem tej groźby zgodził się on na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Groźba wyrażona przez pracodawcę w takim przypadku musi być bezprawna i poważna, aby pracownik faktycznie odczuł, że grozi mu poważne niebezpieczeństwo osobiste albo majątkowe.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)