Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
aktualizacja

Ryczałt od umów zlecenia ze stawką godzinową

0
Podziel się:

Podatek zryczałtowany można potrącać tylko od umów z ustalonym wynagrodzeniem miesięcznym. Nie ma takiej możliwości przy umowach z określoną stawką godzinową.

Ryczałt od umów zlecenia ze stawką godzinową
(My name is axel/CC/Flickr)

Ryczałt można potrącać tylko od umów z ustalonym wynagrodzeniem w formie należności miesięcznej. Nie dotyczy to jednak umów z określoną stawą godzinową.

_ Pytanie: Zamierzamy zawrzeć umowy zlecenia z osobami niebędącymi naszymi pracownikami, w których będzie określone wynagrodzenie zarówno według stawki godzinowej jak i miesięcznie. Wartość tych umów będzie wynosiła 100–150 zł. Czy zachowanie limitu nieprzekraczającego 200 zł miesięcznie pozwoli na obliczenie ryczałtu zamiast zaliczki od tych umów? _

Od przychodów z tytułu m.in. umowy zlecenia podatek potrąca się w formie ryczałtu wynoszącego 18 proc. przychodu, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

  • umowa (lub umowy) zostanie zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,
  • suma należności określonych w tej umowie (lub w umowach) z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego samego płatnika kwoty 200 zł

(art. 30 ust. 1 pkt 5a updof).

Uwaga!

Ryczałt ten jest pobierany bez pomniejszania przychodów o koszty uzyskania, a ponadto przychodów tych nie łączy się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

Trzeba zwrócić uwagę, że wymienione w tym przepisie sformułowanie *_ suma należności określonych w umowie _ *oznacza sumę należności ściśle określonych w umowie lub w umowach, a nie sumę należności wypłaconych, czy postawionych do dyspozycji podatnika w danym miesiącu. Nie ma tu znaczenia fakt wypłaty lub postawienia do dyspozycji kwot z umowy. Oznacza to, że należności powinny być oznaczone w umowie precyzyjnie w wysokości miesięcznej należności. Nie ma natomiast możliwości potrącania ryczałtu w przypadku wynagrodzenia określonego w inny sposób, który nie precyzuje z góry ustalonej kwoty, tj. np. według stawki godzinowej lub prowizyjnie.

Jak stwierdzają organy podatkowe: _ Spółka, jako płatnik podatku dochodowego nie będzie mogła pobrać zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 18% od wypłacanego podatnikowi wynagrodzenia z tytułu zwartej umowy zlecenia w sytuacji, gdy wynagrodzenie zostanie określone w umowie w stawce godzinowej, nawet gdy kwota tego wynagrodzenia nie przekroczy miesięcznie kwoty 200 zł _(interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 marca 2010 r., sygn. IPPB2/415-753/09-2/MG).

A zatem, chcąc potrącać ryczałt zamiast zaliczki na podatek, musisz wynagrodzenie ustalić według stawki miesięcznej, a nie godzinowej.

Podstawa prawna

Art. 30 ust. 1 pkt 5a updof.

Autor jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)