Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Świadczenie przedemerytalne. Komu przysługuje i jak je wyliczyć?

0
Podziel się:

Świadczenie przedemerytalne to remedium na trudną sytuację osób, które utraciły pracę, będąc w wieku poprzedzającym moment przejścia na zasłużony zawodowy odpoczynek. By je otrzymać, trzeba spełniać zarówno kryteria ogólne, jak i indywidualne.

Świadczenie przedemerytalne skierowane jest do osób, które jeszcze nie nabyły prawa do emerytury, a przy tym pobierały zasiłek dla bezrobotnych
Świadczenie przedemerytalne skierowane jest do osób, które jeszcze nie nabyły prawa do emerytury, a przy tym pobierały zasiłek dla bezrobotnych (Materiały prasowe)

Kto może otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Bezrobotni seniorzy, którzy utracili możliwość zarobkowania i będący w wieku poprzedzającym przejście na emeryturę to szczególna grupa. Ustawodawca, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji seniorów na rynku pracy, stworzył im możliwość pobierania pomocy finansowej przed nabyciem prawa do emerytury.

Starania o przyznanie świadczenia może rozpocząć każdy, kto udowodni, że pobierał zasiłek dla bezrobotnych nie krócej niż przez 180 dni i nadal nie jest aktywny zawodowo, co potwierdzi zaświadczeniem z Urzędu Pracy. Co ważne, podczas pobierania zasiłku nie może bezpodstawnie odmówić przyjęcia oferty zatrudnienia, przedstawionej jej przez pracownika urzędu. Jeśli odmowa miała miejsce, świadczenie nie może być przyznane.

Niezbędne do otrzymania świadczenia jest złożenie wniosku. Czas na sporządzenie dokumentu wynosi 30 dni. Termin rozpoczyna się w dniu wydania przez Urząd Pracy zaświadczenia o upływie 180 dni otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Także osoby, które podjęły zatrudnienie przy pracach interwencyjnych lub robotach publicznych, pobierając jednocześnie zasiłek, obowiązuje 30-dniowy termin na złożenie wniosku. Jego początkiem jest dzień zakończenia tejże pracy.

Drugą kategorią warunków jest indywidualna sytuacja zainteresowanego, uwzględniająca posiadane: wiek, staż pracy oraz przyczyny zwolnienia. Dane muszą zgadzać się z kryteriami wskazanymi przez ustawodawcę.

Przepisy wyróżniają: zwolnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej, ustania prawa do renty, a także ustania prawa do świadczeń związanych z opieką nad podopiecznym, który zmarł. W większości z tych przypadków wnioskodawca musi wykazać, że przez otrzymaniem informacji o zwolnieniu przepracował 6 miesięcy.

Jak wyliczyć 6-miesięczny okres zatrudnienia?

Przy jego obliczaniu tego terminu brane są pod uwagę dni, w których pobierano zasiłek chorobowy i opiekuńczy. Podobnie z okresami niezdolności do pracy. Do nabycia świadczenia nie przyczyni się niestety czas urlopu bezpłatnego.

Jak obliczyć staż pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zsumuje wszystkie okresy uprawniające do emerytury. W przypadku przedsiębiorców zaliczane będą nie okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom a miesiące, za które składka została opłacona.

Wysokość świadczenia przedemerytalnego

Od marca 2018 roku kwota wypłacana z tytułu świadczenia przedemerytalnego wynosi 1070,99 zł. Kwota ta jest waloryzowana, dlatego jej wysokość nie jest stała. Stawka może ulec zmniejszeniu, jeśli miesięczny dochód świadczeniobiorcy przewyższy dopuszczalną granicę.

Zawieszenie świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie ma zapewnić uprawnionemu środki do życia. Jeśli jednak osoba ta jest w stanie samodzielnie się utrzymać, wypłata środków zostanie wstrzymana. Może do tego dojść na wniosek świadczeniobiorcy lub, gdy okaże się, że uzyskuje on przychód w wysokości 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo skutek taki przyniesie nabycie prawa do renty inwalidzkiej lub z tytułu niezdolności do pracy. A także wypłata renty strukturalnej.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)