Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Karolina Wysota
Karolina Wysota
|

Szkolenia BHP. Dlaczego są takie ważne?

0
Podziel się:

Do obowiązków pracodawcy należy przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szkolenia BHP. Dlaczego są takie ważne?
(Marek Lasyk/REPORTER)

Każdy pracownik musi przejść szkolenie BHP. Wszelkie koszty ponosi pracodawca. Należy dokładnie pilnować terminów szkolenia, bo za ich niedotrzymanie Państwowa Inspekcja Pracy może ukarać mandatem.

Są dwa rodzaje szkolenia. Pierwsze to szkolenie wstępne i na jego podstawie można dopuścić osobę do wykonywania pracy. Drugie to szkolenie okresowe. Ma charakter czasowy i należy je odnawiać w zależności od zajmowanego stanowiska. Zasady organizacji zostały ściśle określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku.

Obowiązek dotyczy wszystkich osób zatrudnionych również tych, na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło), praktykantów, a także pracodawców. Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie się ogólnymi przepisami Kodeksu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy,
  • zapoznanie się ze szkodliwymi i zagrażającymi zdrowiu lub życiu czynnikami, występującymi na danym stanowisku, a także środkami i działaniami zapobiegawczymi,
  • przygotowanie do wykonywania obowiązków pracowniczych w sposób bezpieczny oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych.

Warunek zatrudnienia

Szkolenie wstępne prowadzone jest w formie instruktażu: ogólnego i stanowiskowego. Do przeprowadzenia upoważniony jest pracodawca (pod warunkiem, że przeszedł szkolenie i posiada odpowiednie w tym kierunku uprawnienia) lub inna wykwalifikowana osoba. Szkolenie nie powinno trwać krócej niż półtorej godziny.

Ma ono charakter obowiązkowy i na jego podstawie pracownik może zostać dopuszczony do pracy. Na tym etapie należy poinformować pracowników o ogólnych przepisach zawartych w Kodeksie pracy z zakresu BHP, ale również o regulaminie obowiązującym w danym zakładzie. Ma to na celu przygotowanie do bezpiecznego wykonywania obowiązków pracowniczych, a także uprzedzić o zagrodzeniach i czynnikach szkodliwych, które mają wpływ na zdrowie.

Jeżeli pracownik obejmuje więcej niż jedno stanowisko, na każdym powinien przejść oddzielny instruktaż. Potwierdzeniem szkolenia jest pisemne oświadczenie, które należy załączyć do akt osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe

Mają na celu przypomnienie i utrwalenie wiedzy z zakresu BHP, ale również poinformowanie o wdrożeniu nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i aktualizacjach prawnych. Dopuszcza się prowadzenie szkoleń w formie: kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (polega na dostarczeniu materiałów szkoleniowych niezbędnych do uzupełnienia wiedzy). Szkolenie należy powtarzać w zależności od rodzaju wykonywanej pracy:

  • na stanowiskach, gdzie wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne - raz na rok
  • na stanowiskach robotniczych - raz na 3 lata
  • na stanowiskach administracyjno-biurowych - raz na 6 lat,
  • pozostali pracownicy przynajmniej raz na 5 lat.

Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić od zatrudnienia do 6 miesięcy - w przypadku stanowisk kierowniczych lub do roku - w przypadku osób pozostałych. Szkolenie powinno zakończyć się egzaminem, sprawdzającym poziom wiedzy objętej programem. Potwierdzeniem jest pisemne oświadczenie, które należy załączyć do akt osobowych pracownika.

Kto nie musi?

Nie jest możliwe zwolnienia ze szkolenia wstępnego, ale z okresowego już tak. Dotyczy to osób, które w okresie od 6 do 12 miesięcy przeszły szkolenie na innym stanowisku, a jego zakres tematyczny obejmował wymagane informacje. Jeżeli szkolenie przeprowadzono u innego pracodawcy, wymagane jest pisemne zaświadczenie.

ZOBACZ INNE ARTYKUŁY Z DZIAŁU ZAKŁADAM FIRMĘ!

wiadmomości
kraj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)