Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Ubezpieczenie studenta na umowie zlecenie

0
Podziel się:

Studenci, którzy pracują na umowie zleceniu nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu ani zdrowotnemu aż do ukończenia 26. roku życia. To wszystko powoduje, że są atrakcyjnymi kandydatami do pracy.

Studenci do 26. roku życia zatrudnieni na umowę zlecenie nie podlegają ubezpieczeniom społecznemu i zdrowotnemu
Studenci do 26. roku życia zatrudnieni na umowę zlecenie nie podlegają ubezpieczeniom społecznemu i zdrowotnemu

Komu przysługuje status studenta?

Na początek warto dowiedzieć się, kim jest w rozumieniu prawa student.

Status studenta przysługuje osobie już od pierwszego dnia przyjęcia na studia do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

Studentem jest osoba kształcąca się na studiach: pierwszego lub drugiego stopnia albo na studiach magisterskich, które kończą się uzyskaniem odpowiedniego tytułu zawodowego: licencjata, inżyniera, magistra lub tytułu równorzędnego. Posiadając status studenta, można podjąć pracę na umowę zlecenie i być zwolnionym z konieczność opłacania od tej umowy składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Następnego dnia po ukończeniu studiów, a nie na koniec roku akademickiego, traci się status studenta.

Potwierdzeniem statusu studenta jest legitymacja studencka albo zaświadczenie, który wydał dziekanat. Mówiąc o studencie w rozumieniu ubezpieczeń społecznych, nie można do tej grupy zaliczyć uczestników studiów doktoranckich lub studiów podyplomowych.

Ubezpieczenie zdrowotne pracującego studenta

Osoba studiująca do ukończenia 26. roku życia może korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców. Jeśli nie jest to możliwe, taka osoba powinna postarać się o takie ubezpieczenie w inny sposób.

Jest jedna sytuacja, kiedy nie obowiązuje zwolnienie od składek ZUS przy umowie zleceniu studenta. Dzieje się tak, gdy student zatrudniony jest u jednego pracodawcy jednocześnie na umowie zleceniu i na umowie o pracę. Wtedy umowa zlecenie jest uznawana tak jakby była umową o pracę.

Przedsiębiorca zatrudniający studenta jest zobowiązany do odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. W sytuacji, gdy student zatrudniony jest na umowie zlecenie i na umowie o pracę, ale u różnych pracodawców, to od umowy zlecenie nie muszą być odprowadzane składki.

Żeby jednak nie było tak dobrze, praca studenta na umowie zlecenie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. I tak nie mogą oni korzystać z urlopu wypoczynkowego i świadczenia wypłacanego w czasie choroby.

Umowa zlecenie objęta jest przepisami o minimalnej pensji.

W 2018 roku minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie nie może być niższa niż 18,00 zł brutto za jedna godzinę pracy.

Podatek od umowy zlecenia studenta

A jak obliczyć podatek od umowy zlecenia studenta? Podatkiem objęte jest każde wynagrodzenie wyższe niż 200 zł. Od przychodu odejmuje się koszty uzyskania przychodu. Standardowe koszty uzyskania przychodu dla studenta to 20 proc. Jeśli mamy do czynienia z przeniesieniem praw autorskich, to koszty uzyskania przychodu wynoszą 50 proc. Taki dochód jest podstawą do obliczenia zaliczki według stawek podatkowych. Stosuje się tu stawkę 18 proc.

Reasumując, wynagrodzenie otrzymywane z umowy zlecenie "na rękę" jest wyższe w przypadku studenta niż innych osób pracujących na tych samych warunkach. Wszystko dlatego, że jedynym odliczeniem jest zaliczka na podatek. Również pracodawca nie musi płacić dodatkowych składek ubezpieczenia od tej umowy. Dlatego całkowitym kosztem dla niego jest wynagrodzenie brutto wypłacane studentowi.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)