Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa najmu lokalu - wzór

0
Podziel się:

Umowa najmu lokalu jest umową, która prawnie jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Jak sporządzić taką umowę? Co powinna ona zawierać?

Umowa najmu lokalu jest ważnym dokumentem, który określa prawa i obowiązki stron
Umowa najmu lokalu jest ważnym dokumentem, który określa prawa i obowiązki stron

Gdy chcemy wynająć lokal, musimy sporządzić umowę na piśmie, która w sposób prawny będzie regulowała charakter stron, między którymi umowa ta jest zawarta. Jak sporządzić taką umowę? Co powinna ona zawierać?

Czym jest umowa najmu lokalu?

Umowa najmu lokalu jest umową, która prawnie jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Polega na tym, że osoba, która wynajmuje lokal, czyli wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy lokal do użytkowania na czas określony bądź też nie. Natomiast najemca zobowiązuję się w zamian za usługę płacić czynsz, który ustalają obie strony wraz z jego kwotą.

Umowa najmu powinna być zawierana w formie pisemnej, wyjątek może jedynie stanowić najem krótkoterminowy – przewidywany w nim czas najmu to rok. W tym wypadku nie ma obowiązku sporządzania umowy pisemnej, może być to umowa ustna.

Umowa najmu powinna być przygotowana starannie, dlatego, że jej celem jest ochrona interesów zarówno najemcy, jak i wynajmującego. Umowa powinna być dopracowana ze szczegółami, ponieważ im więcej zawartych w niej szczegółów, tym mniejsze prawdopodobieństwo nieporozumień między stronami. Dlatego też, zanim zabierzemy się do sporządzenia umowy, warto zastanowić jakie elementy umowa będzie zawierać.

Co powinna zawierać w sobie umowa lokalu?

Umowa najmu lokalu powinna zawierać wszelkie przepisy obligatoryjne, których nie można w żaden sposób pominąć, następnie powinny znaleźć się w niej elementy takie jak:

  • miejsce oraz data zawarcia umowy,
  • dane stron umowy (wynajmujący i najemca i ich dane),
  • określenie przedmiotu najmu (całkowity opis lokalu, adres, stan prawny itp.)
  • czas trwania umowy, na jaki została sporządzona,
  • kwotę czynszu, ewentualne inne opłaty, terminy oraz sposób płatności,
  • warunki w związku z wypowiedzeniem umowy,
  • wszelkie prawa i obowiązki stron zawierających umowę,
  • stan lokalu (wyposażenie jak telewizor, meble itp.),
  • podpisy obu stron.

Umowa najmu powinna zawierać w sobie kwotę kaucji, jeśli taka kwota była uwzględniona przy zawieraniu umowy. W umowie można zawrzeć też wszelkie zastrzeżenia co do korzystania z lokalu, prawo do wynajmowania go osobie trzeciej lub inne warunki dodatkowe. W umowie można również określić wszelkie kary za niewywiązanie się np. z terminu płatności itp.

Umowa powinna zawierać jasno określoną kwotę miesięcznego czynszu, który najemca jest zobowiązany wpłacać na konto wynajmującego. Czynsz przeważnie wyrażony jest w pieniądzu, lecz jeśli strony uzgodnią inną formę opłaty, wówczas powinna zostać ona zawarta w umowie.

Bardzo ważnym elementem jest określenie terminów i sposobu płatności, czy czynsz będzie przelewany bezpośrednio na konto właściciela mieszkania, czy w inny sposób. W tym wypadku należy również zamieścić numer konta.

Wypowiedzenie umowy najmu (termin jej zakończenia)

W umowie najmu musimy uwzględnić czas, na który umowa była zawarta. Gdy umowa jest zawierana na czas określony, np. na 5 lat, to zakończenie danej umowy nastąpi wraz z dniem upływu okresu, na który została zawarta. Natomiast w przypadku zawierania umowy na czas nieokreślony nie ma terminu końca najmu, więc tutaj końcem jest dzień upływu okresu jej wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy najmu zostaje ściśle określone w samej umowie, jest to ochrona dla obu stron, które zobowiązują się przestrzegać elementów zawartych w umowie. Zarówno osoba wynajmująca, jak i najemca mogą wypowiedzieć umowę zgodnie z terminem wypowiedzenia, który jest zawarty w umowie.

Istnieją również takie wyjątki, gdzie umowa może zostać wypowiedziana bez uwzględnienia terminu, jednak wszystko to musi zostać zawarte również w umowie. Umowa musi zawierać w sobie rozporządzenie uwzględniające sytuacje, w których wynajmujący użytkuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem, nie wypełnia należycie swoich obowiązków oraz spóźnia się ze spłatą czynszu itp.

Prawa i obowiązki stron w umowie najmu lokalu

Tutaj strony muszą określić, jakie prawa i obowiązki należą zarówno do osoby wynajmującej, jak i najemcy lokalu. Obowiązkiem wynajmującego może być zapewnienie najemcy sprawnego działania wszelkich urządzeń i instalacji, które są związane z budynkiem. Natomiast obowiązkiem najemcy może być utrzymywanie czystości, dobry stan techniczny urządzeń, drobne naprawy czy też konserwacje, malowanie czy tapetowanie ścian, które ulegają zabrudzeniu w wyniku użytkowania oraz inne sprawy.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)