Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa o dzieło - wzór

0
Podziel się:

Umowę o dzieło można podpisać w każdym przypadku, gdy czynności wykonane w ramach umowy prowadzą do uzyskania konkretnego efektu. Dowiedz się, jak przygotować umowę dzieło.

Umowa o dzieło - co powinna zawierać?
Umowa o dzieło - co powinna zawierać?

Umowa o dzieło najczęściej stosowana jest przy współpracy z artystami, dziennikarzami. Można ją podpisać też w każdym innym przypadku, gdy czynności wykonane w ramach umowy prowadzą do uzyskania konkretnego efektu. Dowiedz się, jak przygotować umowę dzieło.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Czynności, które wykonuje się w ramach umowy muszą dawać konkretny rezultat. Wykonane dzieło musi dać się jednoznacznie zweryfikować po wykonaniu, często kojarzy się z przeniesieniem praw autorskich i wyższymi kosztami uzyskania przychodu w wysokości 50 proc.

Umowa o dzieło - elementy

Każda umowa o dzieło powinna zawierać:

 • oznaczenie stron umowy o dzieło: czyli osobę zlecającą wykonanie dzieła i osobę wykonującą dzieło

Jeśli umowa podpisywana jest przez osoby fizyczne, oznaczeniem będą imiona i nazwiska, daty urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numery dokumentów tożsamości (najczęściej jest to dowód osobisty), ewentualnie numery PESEL. W przypadku działalności gospodarczej, dodatkowo trzeba będzie też podać nazwę działalności i NIP.

 • określenie przedmiotu umowy o dzieło

Trzeba tutaj zawrzeć wszelkie istotne ustalenia w zakresie wykonania dzieła. Im więcej szczegółów, tym lepiej.

 • wynagrodzenie

Mówiąc o wynagrodzeniu, warto przypomnieć, że może być ona określona w formie: ryczałtowej – jako ustalona z góry kwota wynagrodzenia, kosztorysowej – gdy podstawą ustalenia wynagrodzenia jest spis prac wchodzących w zakres wykonania dzieła oraz ich koszty.

Wynagrodzenie określone w umowie o dzieło może być wypłacane etapami. Jeśli termin wypłaty nie jest określony w umowie, to wypłata powinna nastąpić w momencie oddania dzieła.

 • określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła

W umowie o dzieło musi zostać konkretnie wskazana data, do której należy ukończyć dzieło.

 • inne ustalenia - fakultatywne

W umowie można określić możliwość wypłacenia zaliczek, ewentualne kary czy odszkodowania.

Czy umowa o dzieło może być zakwestionowana?

Każda umowa może zostać zakwestionowana przez ZUS. Kontroli ZUS podlegają w szczególności:

 • zgłoszenia osób, które posiadają lub powinny posiadać tytuł do objęcia ubezpieczeniami,
 • prawidłowość obliczania i opłacania składek,
 • ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Jeżeli inspektor kontroli ZUS ustali, że rodzaj umowy, na podstawie której wykonawca wykonuje pracę, jest niezgodny z charakterem wykonywanych czynności, a działanie to miało na celu uniknięcie odprowadzania obowiązkowych składek, zawarta umowa o dzieło może zostać przez niego zakwalifikowana jako umowa zlecenia. ZUS może także zweryfikować, czy umowa zlecenie nie nosi znamion umowy o pracę. W przypadku zakwestionowania rodzaju umowy, przedsiębiorca będzie musiał dokonać wstecznego zgłoszenia zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo trzeba będzie odprowadzić zaległe składki ubezpieczeniowe wraz z odsetkami za zwłokę.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Umowy o dzieło nie może wypowiedzieć żadna ze stron, natomiast można odstąpić od niej.

Zlecający może odstąpić od umowy gdy:

 • dzieło zawiera wady, których nie da się usunąć,
 • wykonawca spóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła w sposób tak istotny, że bardzo prawdopodobne jest, iż nie ukończy dzieła w przewidzianym w treści umowy terminie,
 • wykonawca tworzy dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową i nie reaguje na wezwanie zamawiającego do zmiany sposobu wykonania bądź naprawy spowodowanych wad,
 • dzieło nie zostało ukończone.

Przyjmujący zlecenie może odstąpić od umowy jedynie w przypadku, gdy wykonanie dzieła wymaga współdziałania zamawiającego, a ten takiego odmawia.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)