Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa o pracę. Umowa na czas określony i nieokreślony

0
Podziel się:

Istnieją pewne bardzo szczególne wymagania, które musi spełniać umowa o pracę. Oprócz wskazania stron (np. pracodawcy i pracownika), rodzaju umowy i daty jej zawarcia, umowa o pracę powinna zawierać także konkretne elementy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika
Umowa o pracę na czas nieokreślony jest najkorzystniejsza z punktu widzenia pracownika (East News, East News)

Przede wszystkim umowa o pracę musi opisywać rodzaj pracy (tytuł, funkcja i opis obowiązków pracownika)
, miejsce pracy, wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi wykonywanej pracy, wynagrodzenie przewidziane w umowie wykazane jest w kwocie brutto, data rozpoczęcia – jeśli nie określono w umowie, przyjmuje się, że jest to dzień podpisania umowy, czas pracy – pełny lub niepełnoetatowy itp.

Umowa o pracę - zasady

Umowa o pracę nie może zawierać warunków mniej korzystnych niż warunki określone w Kodeksie pracy; umowa o pracę daje pracownikowi prawa, których nie można powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej, to jest:

  • prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego;
  • możliwości dalszego szkolenia;
  • zasiłek chorobowy;
  • wzrost długości zatrudnienia wykorzystywany jako podstawa przyszłych uprawnień.

W przypadku umowy o pracę pobierane są składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, a także zaliczka na podatek dochodowy.

Po zatrudnieniu nowego pracownika pracodawca jest zobowiązany do zarejestrowania go w ZUS-ie oraz skierowania na wstępne badania lekarskie.

Podstawą prawną regulującą stosunek pracy w Polsce jest Kodeks pracy.

Umowa na czas określony

Umowa na czas określony zawierana jest na z góry określony czas wskazany przez pracodawcę i pracownika, co oznacza, że jest to umowa ważna tymczasowo, na czas określony.

W sytuacji, gdy pracodawca zawarł dwie kolejne umowy na czas określony z tym samym pracownikiem, trzecia umowa jest traktowana na równi z umową na czas nieokreślony, jeżeli przerwa między drugą a trzecią umową nie przekracza 1 miesiąca.

Umowa na czas określony może zostać rozwiązana za obopólną zgodą stron, a także, jeżeli umowa zawarta jest na okres dłuższy niż sześć miesięcy i zawiera klauzulę o możliwości jej rozwiązania. W takim przypadku okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W tej sytuacji zawiadomienie zostanie sporządzone na piśmie, a strona nie ma obowiązku podania powodów rozwiązania umowy.

Umowa o pracę na czas określony nakłada pewne obowiązki na pracownika i pracodawcę.

Umowa na czas nieokreślony

Jest to najkorzystniejsza forma umowy z punktu widzenia pracownika, ponieważ charakteryzuje się ona brakiem z góry określonego okresu zatrudnienia.

Umowa o pracę na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w dniu, w którym strony podejmą decyzję. Jeżeli pracownik lub pracodawca mają zamiar rozwiązać ten rodzaj umowy, należy powiadomić drugą stronę na piśmie. Pracodawca jest również zobowiązany do podania przyczyn rozwiązania umowy.

Okres wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy na czas nieokreślony zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

  • 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż pół roku;
  • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony przez ponad pół roku;
  • 3 miesiące, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 3 lata.

Wypowiedzenie zatrudnienia jest w niektórych przypadkach niedopuszczalne – np. w czasie ciąży, podczas zwolnienia chorobowego, podczas innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.

Umowa o pracę musi zostać zawarta w formie pisemnej. Zatrudniany pracownik powinien ją wnikliwie przeczytać, a w razie wątpliwości skontaktować się z prawnikiem. Poświadczeniem jej jest złożenie podpisu przez obie strony.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)