Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowa przedwstępna sprzedaży domu – co warto o niej wiedzieć?

0
Podziel się:

Umowa przedwstępna sprzedaży jest pierwszym krokiem prawnym do zakupu domu. Mówiąc prościej, jest to umowa, która określa warunki, na mocy których sprzedawca będzie sprzedawać, a kupujący kupi nieruchomość.

Umowa przedwstępna sprzedaży domu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
Umowa przedwstępna sprzedaży domu powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (Shutterstock.com, Nonwarit)

Umowa przedwstępna sprzedaży nie przenosi własności, lecz określa przyszłą datę, kiedy nieruchomość zostanie przekazana, i określa warunki (zdarzenia warunkowe), które muszą zostać spełnione przed wystąpieniem zamknięcia umowy. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości jest umową prawną. Po podpisaniu ważnej umowy żadna ze stron nie może odstąpić od umowy, chyba że jedna lub więcej nieprzewidzianych okoliczności nie zostanie spełniona.

Umowa przedwstępna sprzedaży – cel

Celem wstępnej umowy sprzedaży nieruchomości jest określenie warunków sprzedaży uzgodnionych przez sprzedającego i kupującego. Daje ona obu stronom gwarancję legalnego porozumienia, dając każdemu z nich czas na oczyszczenie tytułu zastawu, przeprowadzenie domowej inspekcji i oceny oraz zorganizowanie środków na sprzedaż przed faktycznym zamknięciem formalności. Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości musi być sporządzona na piśmie i musi być podpisana przez wszystkie strony. Sam dokument nie musi być długi ani szczególnie formalny. Wiele umów mieszkaniowych jest przygotowywanych w podstawowej, wspólnej formie, z wyszczególnieniem istotnych pojęć, takich jak nazwa stron, własność i cena. Dwie kopie umowy kupna są zwykle podpisywane; jeden dla sprzedawcy i jeden dla kupującego.

Wspólne warunki

Umowa przedwstępna sprzedaży zawiera co najmniej pełne nazwiska i adresy obu stron; adres nieruchomości i jej opis prawny; cenę do zapłacenia i metodę płatności; i datę zamknięcia. Dodatkowo zawiera szczegóły dotyczące zaliczki kupującego i uzgodnionych dodatkowych kosztów powyżej ceny zakupu. Umowa będzie wymagać od sprzedającego przedstawienia aktu przeniesienia własności przy podpisaniu ostatecznej umowy. Jest to dokument prawny, który przenosi nieruchomość na kupującego lub beneficjenta. Zwykle jest to akt prawny, który zawiera określone oświadczenia sprzedającego o ważności i zbywalności jego tytułu.

Konsekwencje

Nieprzewidziane okoliczności są powszechne w umowach dotyczących nieruchomości. Zazwyczaj kupujący nie uzyskuje ostatecznej zgody na kredyt mieszkaniowy, dopóki umowa kupna nie zostanie zawarta, a więc przypadek jest wykorzystywany do uzależnienia transakcji od kupującego zabezpieczającego pożyczkę. Jeśli tego nie zrobi, może zrezygnować z zamknięcia transakcji bez kary. Inne wspólne zdarzenia dotyczą wyceny nieruchomości na poziomie lub powyżej ceny zakupu, lub pozytywnego wyniku inspekcji w domu, w sposób zadowalający dla kupującego. Po spełnieniu się warunków zamówienia, sprzedawca lub nabywca nie może odstąpić od umowy bez kary umownej.

Domyślna umowa przedwstępna sprzedaży

Jeżeli jedna ze stron nie przestrzega jednego lub więcej warunków umowy, druga strona będzie miała do dyspozycji szereg środków prawnych. Jako minimum, domyślny kupujący ryzykuje swój depozyt. Sąd może nakazać także szczegółowe postępowanie, aby doprowadzić do zakończenia i wywiązania się z umowy. Ewentualnie strony mogą ubiegać się o anulowanie umowy, wraz z odszkodowaniem pieniężnym z tytułu zwrotu, w celu pokrycia poniesionych kosztów. Umowa przedwstępna sprzedaży zabezpiecza więc stronę kupującą. Z drugiej strony jest to również korzystne dla sprzedającego, ponieważ podaje ostateczną cenę zakupu nieruchomości.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)