Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Umowy darowizny. Wzór dokumentu

0
Podziel się:

Umowa darowizny zakłada, że darczyńca nieodpłatnie przekaże innej osobie jakiś majątek lub pieniądze. Na skutek darowizny obdarowany się wzbogaca. Zobacz, jak może wyglądać przykładowy wzór takiego dokumentu.

W umowie darowizny powinno znaleźc się kilka niezbędnych elementów
W umowie darowizny powinno znaleźc się kilka niezbędnych elementów (pixabay.com / CC0)

Umowa darowizny zakłada, że darczyńca nieodpłatnie przekaże innej osobie jakiś majątek lub pieniądze. Na skutek darowizny obdarowany się wzbogaca. Umowy darowizny są regulowane w kodeksie cywilnym. Zobacz, jak można sporządzić taką umowę.

Właściwa forma umowy darowizny

Umowa darowizny powinna być sporządzona w zasadzie w formie pisemnej. W określonych przypadkach wymagany będzie akt notarialny dla takiej czynności. Dotyczy to np. przeniesienia własności nieruchomości, a także praw spółdzielczych. Inne przedmioty można przekazać, korzystając ze zwykłej formy pisemnej.

Wygląd umowy darowizny

Choć umowy darowizny nie są skomplikowanymi dokumentami, to trzeba pamiętać, by miały kilka ważnych elementów. Konieczna będzie data i miejsce jej sporządzenia. Potem dokładne dane darczyńcy i obdarowanego. Oprócz imienia i nazwiska warto też dopisać PESEL oraz numer seryjny dowodu osobistego. Umowy darowizny powinna też zawierać konkretne oznaczenie przedmiotu darowizny. Na dokumencie darczyńca musi oświadczyć, że jest właścicielem przedmiotu i jest on wolny od wad prawnych. Dalej znaleźć się musi* oświadczenie o darowiźnie i jej przyjęciu*, a także określona musi zostać data wykonania darowizny. W umowie darowizny powinno się wskazać także wartość przekazywanych dóbr. Ma to znaczenie z uwagi na konsekwencje podatkowe.

Ważne jest też wskazanie strony, która ponosić ma koszty zawarcia umowy. Nie może zabraknąć standardowych postanowień końcowych, w tym regulacji prawnych i liczby sporządzonych egzemplarzy.

Trzeba pamiętać, że darowizna jest zwykle obciążana obowiązkiem podatkowym. Zwolnienie z podatku od darowizn dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny. Nie wystarczy jednak pokrewieństwo. Trzeba spełnić dodatkowe warunki. Przede wszystkim zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania. Drugi warunek dotyczy sytuacji, gdy w darowiźnie przekazywane są pieniądze. Wtedy trzeba będzie taką transakcję udokumentować (np. potwierdzeniem przelewu lub przekazem pocztowym).

Umowa darowizny – wzór

Poniżej przedstawmy przykładowy wzór umowy darowizny.

Umowa darowizny

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pomiędzy:

(data) (miejscowość)

dalej zwanym Darczyńcą,

a

dalej zwanym Obdarowanym.

§ 1

1. Przedmiotem darowizny jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Strony określają wartość przedmiotu darowizny na kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .).

§ 2

Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny określony w § 1 niniejszej umowy stanowi jego własność, nie ciążą na nim prawa osób trzecich, nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia.

§ 3

1. Darczyńca oświadcza, że daruje Obdarowanemu przedmiot określony w § 1 niniejszej umowy.

2. Obdarowany oświadcza, że darowiznę tę przyjmuje.

§ 4

Strony oświadczają, że wydanie przedmiotu darowizny Obdarowanemu już nastąpiło.

§ 5

Od dnia zawarcia niniejszej umowy na Obdarowanego przechodzą wszystkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny.

§ 6

Obdarowany zobowiązuje się do poniesienia wszystkich kosztów związanych z zawarciem niniejszej umowy.

§ 7

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darczyńca Obdarowany
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)