Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Wartości niematerialne i prawne - czym są?

0
Podziel się:

Wartości niematerialne i prawne to np. licencje czy prawa do wynalazków. Ustawa o rachunkowości definiuje wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne mają swoją wartość początkową, którą ustala się podobnie jak w przypadku środków trwałych
Wartości niematerialne i prawne mają swoją wartość początkową, którą ustala się podobnie jak w przypadku środków trwałych (pixabay.com / CC0)

Wartości niematerialne i prawne to np.:

 • prawa do wynalazków, znaków towarowych;
 • wartość firmy;
 • know-how, czyli prawo do tego, żeby wykorzystywać wiedzę handlową lub naukową.

Wartości niematerialne to także te prawa majątkowe, z których korzysta się na podstawie umowy najmu. Żeby prawa majątkowe można było uznać za wartości prawne i niematerialne, trzeba spełnić łącznie kilka warunków:

 • muszą być używane dłużej niż rok;
 • mogą być przeznaczone dla własnych potrzeb jednostki gospodarczej;
 • nadają się do gospodarczego wykorzystania.

Jak określić wartość początkową wartości niematerialnych?

Żeby ustalić, jaką wartość początkową mają WNiP, trzeba zastosować analogiczne zasady, jak ma to miejsce w ustalaniu wartości środków trwałych. Ustalenia wartości dokonujemy zależnie od tego, w jaki sposób weszliśmy w posiadanie.

 • Jeśli były kupione – ustalamy wartość na podstawie ceny nabycia.
 • W przypadku wytworzenia – ustalamy na podstawie kosztu wytworzenia.
 • Jeśli zostały nabyte nieodpłatne – ustalamy to na podstawie wartości rynkowej.

Wartości niematerialne i prawne a modernizacja

W sytuacji, gdy wartości niematerialne i prawne zostały zakupione, to ich wartość liczona będzie według kwoty netto (bez podatku). Do wartości trzeba też doliczyć wszystkie koszty, które zostały poniesione w związku z zakupem. Są to koszty np. transportu lub ubezpieczenia.

W przypadku samodzielnego wytworzenia trzeba określić wartość na podstawie środków, które zostały wykorzystane do produkcji danych wartości niematerialnych.

Amortyzacja wartości niematerialnych

Prawo podatkowe przewiduje, że należy dokonać odpisów amortyzacyjnych. Wartość zależy od tego, ile wartość niematerialna i prawna była warta w momencie nabycia. Amortyzację można rozliczać miesięcznie, kwartalnie albo na koniec roku podatkowego. Prawo daje możliwość samodzielnego określenia stawek amortyzacji. Są jednak wyraźnie określone okresy, w których dokonujemy odpisów. I tak:

 • 2 lata dla praw autorskich i licencji obejmujących programy komputerowe;
 • 2 lata na wyświetlanie filmów i programów telewizyjnych;
 • 3 lata na rozliczenie prac rozwojowych;
 • 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsiębiorcy muszą prowadzić ewidencję wartości niematerialnych i prawnych, tak jak prowadzi się ewidencję środków trwałych.

Warto pamiętać, że w przypadku podatników, którzy rozliczają się ryczałtem, chociaż nie bierze się tu pod uwagę kosztów uzyskania przychodu, to możliwe jest odliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Wartości niematerialne i prawne a program komputerowy

Zgodnie z prawem autorskim oprogramowanie komputerowe podlega prawu autorskiemu. W związku z tym kupno oprogramowania musi być uwzględnione jako wartość niematerialna i prawna.

Jeżeli określona wartość niematerialna i prawna nie jest już potrzeba, bo np. kupiono inne oprogramowanie albo licencję, należy dokonać likwidacji tej wartości. Robi się to przez jej wykreślenie z ewidencji. Jeśli wartość nie zdążyła się zamortyzować, to pozostałą wartość można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)