Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Wypowiedzenie umowy o pracę. Musisz o tym wiedzieć

0
Podziel się:

Jesteś zatrudniony na umowę o pracę, ale planujesz jej zmianę? Konieczne będzie wypowiedzenie umowy o pracę. Takie rozwiązanie powoduje ustanie stosunku pracy. Wypowiedzenie przyjąć może różne formy, w zależności od rodzaju umowy.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę należy wyliczyć okres wypowiedzenia
W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę należy wyliczyć okres wypowiedzenia (istockphoto)

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę to jednostronne oświadczenie woli, które ma na celu zakończenie stosunku pracy po upływie niezbędnego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie nie wymaga zgody dwóch stron. Takiego wypowiedzenia może dokonać zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Umowa o pracę zawarta może być na okres próbny, określony lub nieokreślony. Każda z tych umów może zostać rozwiązana.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia zależy od kilku czynników. Przede wszystkim jest to rodzaj zawartej umowy. Znaczenie ma także czas, na jaki zawarta została umowa. Znaczenie ma to przede wszystkim w przypadku umów terminowych. Ważny jest okres zatrudnienia u danego pracodawcy.

Obecne przepisy wymagają, aby na początku ustalić, w jaki sposób zatrudniony był pracownik. Może to odbyć się na podstawie umowy o pracę na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. Dalszym krokiem jest ustalenie jak długo trwała rozwiązywana umowa. Dzięki temu ustalić można właściwy okres wypowiedzenia.

W przypadku umowy na okres próbny zawartej na czas do dwóch tygodni okres wypowiedzenia to 3 dni robocze. Między 2 tygodnie a 3 miesiące – tydzień, a 3 miesiące – 2 tygodnie.

Umowa na czas określony i nieokreślony: jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, czas wypowiedzenia to 2 tygodnie; między 6 miesięcy a 3 lata – 1 miesiąc; a minimum 3 lata – 3 miesiące. Umowę na czas nieokreślony można rozwiązać jedynie w określonych sytuacjach, podając przy tym konkretną przyczynę.

Okresy wypowiedzenia przewidziane są w Kodeksie pracy jako minimalne i nie można ich skrócić. Jeżeli w trakcie okresu wypowiedzenia pracownik nabędzie prawo do jego wydłużenia, stosuje się dłuższy termin. Do okresu zatrudnienia wliczane są wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na przerwy występujące w międzyczasie. Przy ustalaniu zakładowego stażu pracy nie ma znaczenia również, czy pracownik pozostaje w zatrudnieniu w pełnym, czy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czas trwania zwolnienia lekarskiego, urlopu wychowawczego lub urlopu bezpłatnego jest dla pracownika również okresem zatrudnienia i wlicza się do czasu zatrudnienia. Wypowiedzenie umowy o pracę także bierze pod uwagę te okresy.

Wypowiedzenie umowy o pracę – prawidłowe wyliczenie okresu wypowiedzenia

W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia umowy o pracę liczony jest w miesiącach, wówczas momentem, od kiedy rozpoczyna się liczenie wypowiedzenia, jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym pracownik lub pracodawca złożył wypowiedzenie. Dlatego wówczas okres wypowiedzenia kończy się wraz z ostatnim dniem miesiąca.

W sytuacji, gdy prawidłowo liczony okres wypowiedzenia trwa jeden lub dwa tygodnie, to za jego rozpoczęcie uznaje się pierwszą niedzielę następującą po dniu złożenia wypowiedzenia. Wówczas ten okres kończy się po odpowiedniej liczbie tygodni kalendarzowych, dlatego to sobota jest ostatnim jego dniem. Tydzień rozumie się kalendarzowo jako 7 dni.

W sytuacji, kiedy okres wypowiedzenia liczy się w dniach, za pierwszy dzień wypowiedzenia uznaje się dzień roboczy następujący po dniu doręczenia wypowiedzenia. Aby określi, kiedy okres wypowiedzenia liczony w dniach rozpoczyna swój bieg, należy wziąć pod uwagę wszystkie dni oprócz niedziel i świąt, włączając w to dni wolne od pracy, czyli przede wszystkim soboty.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)