Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy

0
Podziel się:

Osoba wykonująca umowę zlecenia, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy
(Dead_morozzzka/Dreamstime)

*Osoba wykonująca umowę zlecenia, która przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego. *

Zasiłek ten nie jest bowiem świadczeniem przysługującym wyłącznie pracownikom.

Zleceniobiorca bez urlopu ojcowskiego

Zasiłek macierzyński przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego przysługuje także osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu, niebędącym pracownikami.

Wprawdzie osobom tym nie przysługuje urlop ojcowski, ponieważ nie ma do nich zastosowania Kodeks pracy, ale na podstawie art. 29 ust.5a ustawy chorobowej osoby te mają prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako urlop ojcowski, oczywiście pod warunkiem, że podlegają ubezpieczeniu chorobowemu.

Trzeba zaznaczyć że ubezpieczenie chorobowe w przypadku tych osób nie ma charakteru obowiązkowego jak w przypadku pracowników, tylko ma charakter dobrowolny. One same decydują, czy chcą przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Przy podejmowaniu decyzji muszą jednak pamiętać o tym, że jeżeli nie przystąpią do ubezpieczenia chorobowego, to w przypadku choroby lub macierzyństwa nie będą mieli prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia, takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne.

Wymiar zasiłku macierzyńskiego dla ojca zleceniobiorcy

Zasiłek macierzyński przysługuje tym ubezpieczonym w takim samym wymiarze jak pracownikom, z więc przez okres tygodnia, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

Podmiot wypłacający świadczenia

Jeżeli płatnik składek jest uprawniony do ustalania prawa i wypłaty zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, jest zobowiązany do wypłacania tych świadczeń nie tylko zatrudnionym u niego pracownikom, ale także wykonującym pracę innym ubezpieczonym, takim jak np. zleceniobiorcy.

Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka wykonującego umowę zlecenia

Ojciec dziecka, który jest zleceniobiorcą, występuje z pisemnym wnioskiem o zasiłek macierzyński do płatnika. Powinien go złożyć przed rozpoczęciem korzystania z zasiłku macierzyńskiego i wskazać w nim datę, od której zamierza korzystać z zasiłku. Zleceniodawca ma obowiązek wypłacić zasiłek macierzyński za wnioskowany przez ubezpieczonego okres.

Do wypłaty zleceniobiorcy zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego niezbędne są:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
    • oświadczenie ojca dziecka, ze zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został pobrany z innego tytułu.

Podstawa prawna:

Autorka jest specjalistą w zakresie zasiłków


wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)