Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
oprac. Marlena Kostyńska
|
aktualizacja

Zaświadczenie o wysokości dochodu

1
Podziel się:

Zaświadczenie o wysokości dochodu to dokument wystawiany przez urząd skarbowy. Potwierdza on zadeklarowane przez nas dochody oraz obroty działalności gospodarczej. Można o takie zaświadczenie poprosić w każdym czasie. Jak to zrobić?

Zaświadczenie o wysokości dochodu wystawi US
Zaświadczenie o wysokości dochodu wystawi US (Joel Penner/Flickr)

Wniosek o zaświadczenie o wysokości dochodu

Żeby otrzymać zaświadczenie o wysokości dochodu za dany rok, trzeba złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek w tej sprawie. We wniosku trzeba dokładnie:

  • wskazać organ, do którego składamy wniosek (dokładne dane urzędu skarbowego),
  • określić dane identyfikujące podatnika (to oczywiście imię i nazwisko oraz adres),
  • określić treść żądania (napisać, że chodzi o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu).

Nie można też zapomnieć o podpisaniu wniosku, a także o tym, by wpisać odpowiedni identyfikator – NIP lub PESEL. W przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Ile kosztuje zaświadczenie o wysokości dochodu?

Co do zasady, za wydanie zaświadczenia uiszcza się opłatę skarbową. Opłata skarbowa powinna być wpłacona w kasie lub na rachunek bankowy urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, który ma wydać zaświadczenie. Do wniosku o wydanie zaświadczenia warto dołączyć dowód zapłaty.

Warto wiedzieć, że według przepisów skarbowych, opłaty skarbowej nie trzeba uiszczać w przypadku zaświadczeń wydawanych w celu potwierdzenia dochodu w sprawach dotyczących m.in. alimentów, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.

Zaświadczenie o wysokości dochodów nie musi być odebrane przez samego zainteresowanego. Może to uczynić osoba trzecia. W takiej sytuacji trzeba załączyć odpowiednie pełnomocnictwo dla niej już w momencie składania wniosku. Pełnomocnictwo nie jest potrzebne w przypadku małżonków, gdy wniosek odbiera jeden z nich, a małżonkowie ci składali wspólne zeznanie roczne.

Gdzie złożyć podanie o wydanie zaświadczenia?

Wniosek powinien być skierowany do właściwego miejscowo i rzeczowo organu podatkowego. Wniosek o zaświadczenie o dochodach może być złożony osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Jak długo trzeba czekać na zaświadczenie o wysokości dochodu?

Na zaświadczenie o wysokości dochodu czeka się maksymalnie 7 dni od momentu złożenia wniosku. Przedłużenie terminu wydania zaświadczenia jest jednak możliwe w sytuacji, gdy wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych danych. Wtedy składający wniosek o zaświadczenie o dochodach będzie musiał go poprawić, a bieg sprawy może być liczony od momentu złożenia poprawionego wniosku.

Zaświadczenie może być wydane na formularzu, który przedkłada wnioskodawca. Może to dotyczyć sytuacji, gdy konkretny urząd potrzebuje takiego zaświadczenia na konkretnym blankiecie. Ważne jest, by w takim formularzu można było zamieścić adnotację dotyczącą opłaty skarbowej.

Jeżeli druk sporządzony jest w języku obcym, zaświadczenie wydaje się na nim, jeżeli wnioskujący o zaświadczenie przedłoży tłumaczenie wniosku na język polski. Jak zwykle w takich sytuacjach, prawo przewiduje, że przekład musi być sporządzony i poświadczony przez tłumacza przysięgłego.

500 plus i zaświadczenie o dochodach

Wszystkie osoby, które ubiegają o świadczenia społeczne (np. 500+)
nie muszą składać wniosków o wysokości dochodów. Ośrodki pomocy społecznej uzyskują dane o wysokości dochodów bezpośrednio z systemu informatycznego Administracji Podatkowej. Nie trzeba więc składać wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach do urzędu skarbowego.

Mało tego, jeśli ubiegając się o świadczenie społeczne, dostarczymy zaświadczenie o dochodach w formie papierowej, to i tak nie wpłynie to na przyspieszenie uzyskania prawa do świadczeń społecznych.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(1)
Dianka
6 lat temu
Dlaczego smartfon? Nie moze byc komputer np?