Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Złoty stracił monopol w rozliczeniach

0
Podziel się:

Najnowsza zmiana w prawie pozwala ograniczyć ryzyko kursowe.

Złoty stracił monopol w rozliczeniach
(PAP/EPA)

Od 24 stycznia 2009 r. zawieranie umów w walutach obcych nie podlega dotychczasowym ograniczeniom. Przestała obowiązywać zasada walutowości, czyli przymus wyrażania zobowiązań w złotym.

Zgodnie z nowelizacją kodeksu cywilnego i prawa dewizowego zobowiązania mogą być wyrażane zarówno w walucie obcej jak i w złotym. Nowelizacja ta umożliwia przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce dokonywanie rozliczeń i prowadzenie rachunków w walutach wymienialnych. Nie trzeba już, jak dotychczas, uzyskiwać każdorazowo zezwolenia prezesa Narodowego Banku Polskiego na tego typu transakcje. Procedura ta mocno komplikowała kwestie związane z płatnościami pomiędzy firmami.

_ - Dotychczasowe rozwiązanie prawne rodziło szereg wątpliwości oraz utrudniało obrót pieniężny _- ocenia Bogumił Sieczkowski, prawnik z kancelarii BSO Prawo & Podatki. Było to tym bardziej istotne, że wyrażenie zobowiązania pieniężnego (np. zobowiązania do zapłaty ceny za dostarczony towar) w innej walucie niż polska mogło doprowadzić do nieważności czynności prawnej (np. umowy dostawy).

Nowe przepisy są też bezpieczniejszym wariantem dla zabezpieczenia umów zawieranych przez kontrahentów w Polsce, aniżeli opcje walutowe. Pozwolą bowiem osiągnąć ten sam efekt przy znacznie mniejszym ryzyku.

Po jakim kursie należy przeliczyć wartość zobowiązania?

Świadczenie wyrażone walucie obcej może zostać spłacone w niej, lub w złotych, po kursie średnim NBP z dnia wymagalności roszczenia. Wybór waluty w tym przypadku należy do dłużnika.

-_ Jednakże, gdyby dłużnik zwlekał z zapłatą, wierzyciel będzie mógł żądać np. zapłaty ceny, według średniego kursu z dnia, w którym zapłata będzie dokonana bądź według kursu z dnia wymagalności roszczenia _- podkreśla Patryk Laskorzyński, radca prawny, senior associate z kancelarii DLA Piper.

Oznacza to, że w razie zwłoki dłużnika, wierzyciel będzie miał wybór, po jakim kursie dłużnik dokona przeliczenia świadczenia z waluty obcej na walutę polską - z dnia wymagalności świadczenia czy też z dnia zapłaty.

Raport Money.pl
*Złoty traci coraz bardziej. GPW też * Do prognozowanego przez Money.pl kursu CHF/PLN powyżej 3 zł., coraz bliżej. zobacz raport Money.pl

Strony mogą również zastrzec w umowie, że świadczenie musi zostać spełnione w walucie obcej.

W opinii resortu gospodarki nowelizacja wprowadza mniej obowiązków związanych m.in. z przeliczaniem i księgowaniem operacji finansowych. Tym samym spełnia oczekiwania sektora Małych Średnich Przedsiębiorstw. Według ekspertów ministerstwa zmiany w prawie dewizowym i kodeksie cywilnym pozwalają także ograniczyć eksporterom ryzyko kursowe w prowadzonej działalności. Wpłyną zatem korzystnie na ich konkurencyjność na rynkach Unii Europejskiej.

Raport Money.pl
*W 2009 roku rząd zamierza wyczyścić prawo * Ministrowie zapowiadają drugi etap wspierania przedsiębiorczości. Narzędziem będą w większości nie nowe ustawy, ale uchylanie bubli i ograniczeń w już istniejących aktach prawnych zobacz raport Money.pl

Zmiany te mają bardzo duże znaczenia dla przedsiębiorców. Ułatwią rozliczenia z kontrahentami w kraju, w sytuacji, w której do tej pory cenę musieli określać w walucie polskiej a za surowce bądź komponenty do produkcji płacili w walutach obcych. -_ Przede wszystkim ograniczą one ryzyko kursowe co jest istotne zwłaszcza w związku z problemem tzw. opcji walutowych _ - uzupełnia Laskorzyński.

Od wejścia w życie nowelizacji nie tylko przedsiębiorcy, ale wszystkie osoby fizyczne i prawne mogą wyrażać zobowiązania pieniężne (np. zapłata ceny, wynagrodzenia, czynszu) w walucie obcej. - _ Również wykonywanie zobowiązań pieniężnych będzie możliwe w walutach obcych bez konieczności uzyskiwania zezwoleń dewizowych. _ - ocenia Sieczkowski. - _ Odejście od zasady walutowości na rzecz swobody umów oraz swobody obrotu dewizowego należy przyjąć z dużą aprobatą. _

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)