Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zwolnienie społecznego inspektora pracy

0
Podziel się:

Tylko za zgodą zakładowej organizacji związkowej możemy zwolnić pracownika, który jest społecznym inspektorem pracy.

Zwolnienie społecznego inspektora pracy
(Christian Lagereek. Fahraeus/Dreamstime.com)

W związku z szerokim wachlarzem uprawnień społeczni inspektorzy pracy często wykonują czynności, przez które mogą _ narazić się _ pracodawcy. Dlatego pracownik pełniący funkcję społecznego inspektora pracy korzysta ze szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy przewidzianej w ustawie o społecznej inspekcji pracy.

Społeczna inspekcja pracy to organ pracowniczy mający na celu zagwarantowanie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, zawartych w prawie pracy.

Choć społeczna inspekcja pracy jest organem kierowanym przez zakładowe organizacje związkowe, to reprezentuje interesy ogółu pracowników danego zakładu. Społecznym inspektorem pracy, może być pracownik firmy, który jest członkiem związku zawodowego i jednocześnie nie jest kierownikiem zakładu lub osobą bezpośrednio mu podległą. Zakładowa organizacja związkowa może jednak zadecydować, aby społecznym inspektorem została osoba niebędąca członkiem związku.

Społeczni inspektorzy pracy cieszą się szczególna ochrona stosunku pracy. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, zakład pracy nie może pracownikowi pełniącemu taką funkcję wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 kp). [ ( http://static1.money.pl/i/h/238/t38638.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/dyscyplinarka;za;prace;na;chorobowym;nie;zawsze,172,0,772012.html) Dyscyplinarka za pracę na chorobowym? Nie zawsze

W takim wypadku rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody statutowo właściwego organu zakładowej organizacji związkowej. Taka ochrona przysługuje przez czas pełnienia funkcji inspektora oraz w okresie roku po zakończeniu jej sprawowania.

Ochrona ta dotyczy również wypowiedzenia warunków pracy i płacy, tzw. wypowiedzenia zmieniającego, dokonanego na niekorzyść pracownika - społecznego inspektora pracy.

Przedmiotowa ochrona nie obejmuje jednak inspektorów, którym pozostało nie więcej niż cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 43 kp. Po pierwsze, możliwa jest zmiana warunków pracy i płacy, jeśli jest ona uzasadniona wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej grupy, do której inspektor należy. Wypowiedzenie zmieniające jest możliwe również w przypadku utraty przez inspektora zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy (stwierdzonej orzeczeniem lekarskim) albo w przypadku niezawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania zawodu.

Społeczny inspektor pracy może także zostać odwołany z wykonywanej funkcji. Odwołanie nie oznacza, że pracownik przestaje być zatrudniony u pracodawcy a jedynie pozbawia go funkcji inspektora.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t93469.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/chorobowe;pod;lupa;pracodawca;moze;sprawdzac;l4,117,0,786805.html) Chorobowe pod lupą. Pracodawca może sprawdzać L4 Jeżeli pracownik daje sfałszowane zwolnienie lekarskie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kontrola;zasadnosci;zwolnienia;lekarskiego;pracownika,240,0,786416.html) Kontrola zasadności zwolnienia lekarskiego pracownika Jeżeli kontrola wykaże, że zaświadczenie lekarskie jest fałszywe, płatnik składek występuje do lekarza leczącego o wyjaśnienie sprawy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/87/t87383.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pierwszy;urlop;-;ile;przysluguje;nowemu;pracownikowi,111,0,773487.html) Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi Po przepracowaniu pierwszego miesiąca zatrudniony ma prawo do jednej dwunastej urlopu przysługującego jej po przepracowaniu roku.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)