Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zwolnienie właściciela firmy a brak chorobowego

0
Podziel się:

Choroby właściciela firmy, który nie jest uprawniony do zasiłku chorobowego, nie należy wykazywać w dokumentach rozliczeniowych.

Zwolnienie właściciela firmy a brak chorobowego
(PAP/Maciej Kuroń)

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, opłacająca składki tylko na własne ubezpieczenia, ma obowiązek obliczać, opłacać oraz rozliczać należne składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy za siebie, za każdy miesiąc kalendarzowy, wyłącznie w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Nie składa żadnych raportów rozliczeniowych. Natomiast osoba, która jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia oraz na ubezpieczenia innych osób (np. pracowników, zleceniobiorców), zobowiązana jest przekazywać do ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA, do której dołącza imienne raporty miesięczne ZUS RCA i/lub ZUS RZA oraz ewentualnie ZUS RSA.

Oznacza to, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność również za siebie sporządza odpowiedni imienny raport miesięczny.

Podstawa wymiaru składek w przypadku choroby prowadzącego działalność
W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub odpowiednio w raporcie imiennym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA wykazuje się m.in. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Kwota najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność podlega odpowiedniemu zmniejszeniu w przypadku niezdolności do pracy trwającej przez część miesiąca, jeżeli z tego tytułu ubezpieczony spełnia warunki do przyznania zasiłku

Kiedy nie można zmniejszyć podstawy wymiaru składek?

Jeśli ubezpieczony nie korzysta z zasiłku chorobowego, ponieważ nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu, to nie ma możliwości zmniejszenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, wykazanej odpowiednio w deklaracji lub raporcie.
W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, rozliczającej składki za siebie i inne osoby ubezpieczone nie ma również powodu do składania raportu imiennego o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek ZUS RSA, ponieważ składki opłacone powinny być za cały miesiąc i nie nastąpiła wypłata zasiłku chorobowego.

_ Podstawa prawna: o art. 18 ust. 8 i 10, art. 47 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.). _

Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)