Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Zwolnienie z VAT dostawy towarów używanych

0
Podziel się:

Regulacje prawne dotyczące dostawy towarów używanych po dniu 31 grudnia 2013 r. zostały w znacznych stopniu zmienione.

Zwolnienie z VAT dostawy towarów używanych
(Georgy Pchemyan/Dreamstime.com)

Stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), przewidywał zwolnienie od podatku VAT dla dostawy towarów używanych.

Zgodnie z treścią przywołanego przepisu ustawodawca zwalniał się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie zależało więc od spełnienia łącznie dwóch warunków:

1) dostawa musiała dotyczyć towarów używanych;

2) dokonującemu dostawy nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Jeśli chodzi o pierwszy warunek to definicję towarów używanych zawierał art. 43 ust. 2 ustawy o VAT. Stosownie do jego brzmienia przez towary używane należało rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel._ _

_ Przykład: _

_ Bank dnia 1 stycznia 2013 r. nabył komputer, który był wykorzystywany do działalności zwolnionej od podatku VAT. Podatnik otrzymał fakturę z wykazanym na niej podatkiem VAT. Jako że komputer był wykorzystywany w działalności zwolnionej od podatku, to kwota widniejąca na tej fakturze nie mogła obniżyć podatku należnego. Jeżeli bank dokonał sprzedaży komputera w dniu 15 maja 2013 r. to nie było możliwe zastosowanie zwolnienia od podatku. Komputer bowiem na dzień dokonania transakcji zbycia nie był towarem używanym w rozumieniu ustawy o VAT. Z kolei w przypadku sprzedaży rzeczonego komputera w 15 lipca 2013 r., jego dostawał była już zwolniona od podatku VAT. _

Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. treść art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT uległa istotnej modyfikacji. Obecnie przywołany przepis stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Dodatkowo uchylony został art. 43 ust. 2 ustawy o VAT, zawierający definicję towarów używanych.

Należy zwrócić uwagę, że zwolnienie w nowym stanie prawnym nie dotyczy wyłącznie towarów używanych. Oznacza to zniesienie przy zastosowaniu zwolnienia dla towarów używanych, wymogu ich użytkowania przez okres 6 miesięcy._ _

_ Przykład: _

_ Po dniu 1 stycznia 2014 r. bank kupił komputer, który będzie wykorzystywany wyłącznie w działalności zwolnionej. Dalsza odsprzedaż tego komputera będzie zwolniona od podatku VAT, bez względu na okres przez, który ten komputer będzie użytkowany. _

Co istotne przepisy w nowym brzmieniu stanowią o _ dostawie towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku _. W obecnym stanie prawnym jest więc oczywiste, że zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dotyczy tylko sytuacji, w której brak możliwości odliczenia podatku należnego wnika z wykorzystywania towarów w działalności zwolnionej.

Czytaj więcej w Money.pl
Zmiany w VAT. Jak dostosować przepisy do bitcoina? Jak klasyfikować wirtualną walutę pod względem prawnym oraz czy obrót nią podlega opodatkowaniu VAT? Zobacz analizę.
Kto ma prawo do obniżenia podatku? Niższa danina dla fiskusa? Spełnij te trzy warunki.
Rząd uchylił ważny przepis podatkowy. Jakie konsekwencje? Nowe prawo wymaga od nas rozliczenia z fiskusem w określonym terminie.
wiadomości
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)