Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Już 2,5 mld zł w funduszach akcji dywidendowych

Już 2,5 mld zł w funduszach akcji dywidendowych

Fot. Shutterstock

Rośnie liczba funduszy specjalizujących się w inwestowaniu w akcje spółek wypłacających dywidendy. Klienci powierzyli im już blisko 2,5 mld zł.

Gdy stopy procentowe są rekordowo niskie wypłacane przez spółki dywidendy stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. Ponadto istnieje duże prawdopodobieństwo utrzymywania się stopy dywidendy na poziomie przekraczającym oprocentowanie depozytów oraz rentowność obligacji skarbowych.

Nie dziwi więc, że towarzystwa chętnie tworzą fundusze inwestujące w spółki wypłacające dywidendy, a klienci wpłacają do nich swoje oszczędności. Od początku tego roku powstały 3 fundusze akcji dywidendowych, a ich liczba wzrosła do 14. BPH TFI zapowiedziało utworzenie tego typu funduszu na początku przyszłego roku.

Strategia tych funduszy jest stosunkowo prosta, opiera się na inwestowaniu w akcje spółek, które w sposób przewidywalny regularnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami. Choć stopa dywidendy jest jednym z najważniejszych czynników branych pod uwagę, to zarządzający badają także kondycję spółek oraz potencjał do generowania zysków w przyszłości.

Oferowane fundusze różnią się głównie tym na jakich rynkach operują zarządzających. W większości przypadków są to rynki zagraniczne. Ponadto otrzymana dywidenda niekoniecznie musi być reinwestowana, ale może być wypłacana inwestorom, jak w przypadku Noble Fund Dywidendowy FIZ, KBC BETA Dywidendowy SFIO, czy w zapowiadanym funduszu BPH Dywidendowy.

Na koniec listopada fundusze akcji dywidendowych zarządzały aktywami wartymi blisko 2,4 mld zł, 2-krotnie większymi niż rok wcześniej. Największą popularnością cieszy się – działający w formule master-feeder - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO), który zgromadził już blisko 1,2 mld zł aktywów. Ogromna popularność produktu wynika z atrakcyjnych stóp zwrotu uzyskiwanych w ostatnich latach.

Każdy rok kalendarzowy od 2012 począwszy, kończył się dwucyfrową stopą zwrotu (w tym roku przekracza już +11%), co mocno kontrastuje np. z osiągnięciami warszawskiej giełdy. Aktywa funduszu lokowane są przede wszystkim w akcje spółek amerykańskich oraz z krajów Europy Zachodniej, gdzie hossa w ostatnich latach miała nadzwyczajną skalę. Zarządzający stawiają na nisko wycenione spółki, niedostrzeżone przez inwestorów, które jednocześnie regularnie i hojnie dzielą się zyskami z akcjonariuszami. Model zarządzania nastawiony jest na stabilny wzrost kapitału w długim terminie i jego ochronę w przypadku dekoniunktury.

Które jeszcze fundusze akcji dywidendowych cieszą się powodzeniem u klientów? O tym w tekście „Już 2,5 mld zł w funduszach akcji dywidendowych”, publikowanym w serwisie analizy.pl.

fundusze, dywidendy, fundusze akcji
Analizy Online
Czytaj także
Polecane galerie