Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Asseco SEE miało 28,93 mln zł zysku netto, 36,52 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.

0
Podziel się

Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 28,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 19,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco SEE miało 28,93 mln zł zysku netto, 36,52 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.
bEpFoZkR

Zysk operacyjny wyniósł 36,52 mln zł wobec 24,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 275,56 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 221,5 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe Grupy ASEE osiągnięte w czwartym kwartale 2019 roku były po raz kolejny istotnie lepsze niż wyniki za analogiczny okres poprzedniego roku. Tym samym, udany czwarty kwartał zamknął najlepszy rok w dotychczasowej historii Grupy ASEE. Przychody ze sprzedaży wyrażone w PLN wyniosły 275,6 mln, co oznacza wzrost o 54,1 mln (24%) w stosunku do czwartego kwartału 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 36,5 mln PLN po wzroście o 47%, natomiast wartość EBITDA za czwarty kwartał 2019 wyniosła 53,6 mln PLN (wzrost o 46%)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

bEpFoZkT

Przychody wyrażone w EUR wyniosły 64,3 mln, po wzroście o 12,7 mln (25%). Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 8,5 mln EUR, a EBITDA 12,5 mln EUR po wzroście odpowiednio o 47% i 46%.

"Tak dynamiczne wzrosty to efekt wzrostu skali i poprawy efektywności działania przede wszystkim w segmentach Rozwiązania w obszarze płatności oraz Rozwiązania w sektorze bankowym, a także skutek konsolidacji kilku nowych spółek w Grupie ASEE. Od 1 lutego 2019 Grupa ASEE konsoliduje wyniki spółek Necomplus, które w czwartym kwartale 2019 roku wygenerowały 7,9 mln EUR przychodów ze sprzedaży, 382 tys. EUR EBITDA oraz 96 tys. EUR zysku operacyjnego. Od 1 września 2019 roku konsolidowane są wyniki spółek Sonet (Czechy i Słowacja), które wygenerowały w czwartym kwartale 2019 roku 1,6 mln EUR przychodów ze sprzedaży i 239 tys. EUR zysku operacyjnego. Ponadto Grupa ASEE przeprowadziła w trakcie 2019 roku szereg mniejszych, lokalnych akwizycji, m.in. w Serbii, Czarnogórze, Chorwacji, Turcji oraz Bośni i Hercegowinie. Łączny wpływ nowo nabytych spółek (z uwzględnieniem Necomplus i Sonet) na przychody Grupy ASEE w czwartym kwartale 2019 wyniósł 11,4 mln EUR. Wpływ nowych spółek na EBIT wyniósł 880 tys. EUR (z
uwzględnieniem odwrócenia naliczonej amortyzacji PPA w poprzednich kwartałach w kwocie 309 tys. EUR), a na wartość EBITDA blisko 1,3 mln EUR" - czytamy także.

Spółka wskazała także, że na wyniki za czwarty kwartał 2019 roku, szczególnie na poziomie EBITDA, wpływ miała nowa prezentacja umów leasingu, zgodna z MSSF 16. Pozytywny wpływ nowego standardu na wartość EBITDA w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 4,4 mln zł (około 1 mln euro).

W I-IV kw. 2019 r. spółka miała 89,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 64,72 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 881,34 mln zł w porównaniu z 670,38 mln zł rok wcześniej.

bEpFoZkZ

"Za nami kolejny bardzo dobry rok dla Grupy Asseco South Eastern Europe. W 2019 roku spółka kontynuowała wzrosty zarówno w obszarze własnych aplikacji dla sektora bankowego jak i w ramach oferowanych usług płatniczych przez Payten. Wzrosty spowodowane były m.in. rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania własne szczególnie w obszarze cyfryzacji usług bankowych oraz e-Commerce, optymalizacją kosztów, jak również akwizycjami wzmacniającymi naszą ofertę oraz zasięg w segmencie płatności (Payten). Po raz kolejny poprawiliśmy wyniki w stosunku do ubiegłego roku. Osiągnęliśmy zysk z działalności operacyjnej wynoszący 25,6 mln euro, co oznacza wzrost o 47% w porównaniu z 2018 rokiem. Realizując strategię ekonomicznego i organizacyjnego uniezależniania się każdego z segmentów operacyjnych Grupy ASEE, osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zarówno w segmencie Rozwiązania w sektorze bankowym, Rozwiązania dedykowane jak i Rozwiązania w obszarze płatności" - napisał prezes Piotr Jeleński w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że w 2020 roku zarząd zamierza kontynuować strategię wzrostu grupy Asseco SEE poprzez dalszą pracę nad ekonomicznym i organizacyjnym uniezależnianiem każdego z segmentów operacyjnych Grupy ASEE, skupienie się na rozwoju strategicznych produktów, zdobywaniu nowych rynków zarówno, jeżeli chodzi o nowe produkty jak i nowe obszary geograficzne, wspartym przez akwizycje, oraz nieustannej optymalizacji kosztów.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2019 r. wyniósł 40,25 mln zł wobec 28,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

bEpFoZlu
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)