Notowania

technologie
13.02.2019 17:54

Cloud Technologies miało 1,02 mln zł straty netto w IV kw. 2018 r.

Cloud Technologies odnotowało 1,02 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podziel się
Dodaj komentarz

"Zakończony rok upłynął pod znakiem transformacji działalności grupy kapitałowej. Wprowadzone zmiany mają na celu budowanie strategicznej pozycji na rynku globalnym, ale tak jak zakładaliśmy istotnie wpłynęły na wyniki finansowe osiągnięte w 2018 roku. Podejmując te działania wiedzieliśmy, że na pozytywne efekty będziemy musieli poczekać, ale jest to typowe zjawisko dla wszelkiego rodzaju inwestycji. Skoncentrowaliśmy się na najbardziej perspektywicznych produktach i usługach, jednocześnie dywersyfikując portfolio naszych klientów. Dodatkowo już teraz wzrosła transparentność naszej działalności" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

"Naszym priorytetem jest dalszy międzynarodowy rozwój działalności. W tym celu konsekwentnie budujemy zasięg danych i umacniamy pozycję jednego z największych na świecie dostawców tzw. audience data. W styczniu podpisaliśmy umowę zakupu licencji na platformę DSP, umożliwiającej automatyczny zakup powierzchni reklamowej w modelu aukcyjnym. Zwiększenie kontroli nad rozwojem tego oprogramowania, w połączeniu z rozwijaną przez nas technologią DMP, umożliwi przetwarzanie jeszcze większej ilości danych, a także uruchomienie nowych produktów oraz szersze wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji" - dodał prezes.

Strata operacyjna w IV kw. 2018 r. wyniosła 1,36 mln zł wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Z perspektywy całej Grupy skonsolidowana EBITDA (-0,6 mln zł) w IV kw. 2018 r., była niższa w porównaniu do 8,5 mln zł zysku w analogicznym kwartale w 2017 r. Największy spadek rentowności odnotowano w segmencie Data acquisition, co wynika przede wszystkim z ograniczenia skali realizacji kampanii dla sieci afiliacyjnych. Segment Data consulting odnotował w IV kw. 2018 r. niewielki poziom zysku EBITDA (0,3 mln zł), w wyniku zgodnego z oczekiwaniami wyższemu niż w pozostałych kwartałach średniemu kosztowi zakupu powierzchni reklamowej. W segmencie Data enrichment odnotowano natomiast spadek rentowności EBITDA, czego główną przyczyną były prace nad platformą OnAudience.com prowadzone w IV kw. 2017 r., w efekcie czego bieżące wydatki nie zostały rozpoznane jako koszty operacyjne kwartału, lecz jako składową aktywa. Dodatkowo koszty IV kwartału 2017 r. w tym segmencie nie uwzględniają kosztów spółki zależnej OnAudience Ltd z siedzibą w Londynie, która rozpoczęła działalność w maju 2018 r., podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,46 mln zł w IV kw. 2018 r. wobec 18,66 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług grupy, które prezentowane są w podziale na główne rodzaje odbiorców, zmniejszyły się w IV kwartale 2018 r. o blisko 45% w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Najbardziej istotny spadek w ramach osiąganych przychodów zanotowała sprzedaż do sieci afiliacyjnych (spadek o 66% r/r), co było spowodowane przeprowadzaną w grupie transformacją biznesu oraz świadomą polityką grupy odnośnie ograniczenia skali współpracy z kontrahentami posiadającymi wysoki poziom należności. W dniu 9 lutego 2018 r. podpisano porozumienie dotyczące ustalenia warunków i terminu spłat należności handlowych na kwotę około 7,1 mln euro, które zostało w całości zrealizowane. Ostatnia kwota z tytułu porozumienia została wpłacona w 2019 r." - czytamy w komunikacie.

W I-IV kw. 2018 r. spółka miała 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 21,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 43,71 mln zł w porównaniu z 70,61 mln zł rok wcześniej.

"Historycznie przychody od sieci afiliacyjnych odpowiadały za największą część przychodów i marży generowanej przez grupę, a aktualnie współpraca z sieciami afiliacyjnymi traktowana jest jako metoda pozyskiwania danych, wykorzystywanych do świadczenia usług dla pozostałych grup klientów. W całym 2018 r. Grupa wypracowała wyższy o 87% poziom przychodów z tytułu sprzedaży do dystrybutorów danych i technologii. Rozwój tego segmentu działalności stanowi cel strategiczny grupy na kolejne okresy. Grupa odnotowała także wzrost przychodów ze sprzedaży usług do klientów bezpośrednich o 428% wynikający z aktywnych działań realizowanych przez spółki zależne" - dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2018 r. wyniósł 1,73 mln zł wobec 20,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii, założona w 2011 roku przez Piotra Prajsnara. Zajmuje się Big Data marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

Tagi: technologie, media, telekomunikacja, giełda, wiadomości, giełda na żywo
Źródło:
ISBnews
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz