Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Grupa WP miała 14,09 mln zł zysku netto, 23,72 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

0
Podziel się:

Wirtualna Polska Holding odnotował 14,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa WP miała 14,09 mln zł zysku netto, 23,72 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Zysk operacyjny wyniósł 23,72 mln zł wobec 18,55 mln zł zysku rok wcześniej.

"W trakcie 3 miesięcy 2019 roku wzrosła wartość zarówno skorygowanej i jak i zwykłej EBITDA o odpowiednio 7 256 tys. i 8 466 tys. złotych, pomimo ujemnych wyników operacyjnych segmentu TV. Wzrost poziomu EBITDA przełożył się na wzrost łącznego zysku na działalności operacyjnej Grupy, który w analizowanym okresie wzrósł o 5.168 tys. złotych, pomimo wzrostu amortyzacji o 2 928 tys. złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych)
podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2018 i 2019 roku (łącznie 1 645 tys. złotych dodatkowej amortyzacji)" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 157 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 117,81 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży usług w segmencie online wzrosły w pierwszym kwartale 2019 roku o 37 475 tys. złotych, tj. o 32,6% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży analogicznego okresu roku poprzedniego, przy czym analogiczny wzrost przychodów gotówkowych wyniósł 36 958 tys. złotych, tj. 33,3%. W analizowanych okresach transakcje rozliczane gotówkowo stanowiły większość przychodów Grupy ze sprzedaży, a ich udział w przychodach Grupy wyniósł 97% w okresie trzech miesięcy 2019 roku oraz 96,5% w analogicznym okresie roku 2018" - czytamy dalej.

W okresie trzech miesięcy 2019 roku segment online wygenerował 43 994 tys. złotych skorygowanej EBITDA, co oznacza wzrost o 6 497 tys. złotych (tj. 17,3%) w stosunku do wartości tego wskaźnika w okresie trzech miesięcy roku poprzedniego.

"W analizowanym okresie łączna wartość kosztów normalizujących wskaźnik EBITDA segmentu online Grupy wyniosła 1,8 miliona złotych i była o 1,1 miliona złotych niższa od wartości odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA segmentu online Grupy w pierwszym kwartale 2019 została skorygowana między innymi o koszty związane z nowymi akwizycjami, ich restrukturyzacją i integracją (1,4 mln złotych), o niegotówkowe koszty programu opcji pracowniczych (0,6 miliona złotych). Ponadto, EBITDA za trzy miesiące została skorygowana o 0,2 miliona złotych z tytułu przejściowego zysku na transakcjach barterowych. W związku z ekwiwalentnością wzajemnych świadczeń w ramach transakcji barterowych, transakcje te rozliczają się w dłuższym horyzoncie czasu bez wynikowo, natomiast mogą one wykazywać przejściowy wynik dodatni bądź ujemny" - czytamy także.

W I kw. całość przychodów ze sprzedaży segmentu TV w wysokości 4 605 tys. złotych pochodziła ze sprzedaży gotówkowej i była o 1 710 tys. zł tj. o 59,1% wyższa w porównaniu do poprzedniego roku. Po wprowadzeniu w 2018 roku zmian w zakresie programowym i organizacyjnym, Grupa ograniczyła ujemne wyniki tego segmentu, w efekcie czego EBITDA segmentu TV wyniosła (1 783) tys. złotych i była o 805 tys. złotych wyższa w porównaniu do roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,88 mln zł wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)