Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,6% r/r do 14,7 mld zł w 2018 r.

0
Podziel się:

Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,6% r/r do 14,7 mld zł w 2018 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując sygnalne dane.

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,6% r/r do 14,7 mld zł w 2018 r.

"Wynik finansowy netto w 2018 r. wyniósł 14,7 mld zł, na co składały się zyski netto 588 banków w kwocie 16 mld zł oraz straty netto 24 banków (15 komercyjnych, w tym 10 oddziałów instytucji kredytowych oraz 9 banków spółdzielczych) o wartości 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Wynik działalności bankowej wyniósł 64,97 mld zł, tj. o 1,8% więcej niż w 2017 r. Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 5,2% do poziomu 44,71 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 10,5% do 12,29 mld zł.

"Łączny wynik z tytułu aktywów i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz z tytułu różnic kursowych netto zmniejszył się o 14,3%, osiągając wartość 3,95 mld zł, a przychody banków z tytułu dywidend były wyższe o 21,9% i wyniosły 1,5 mld zł" - czytamy dalej.

Koszty działania banków wzrosły o 1,7% do 33,47 mld zł. Koszty pracownicze stanowiły 50,8% kosztów administracyjnych (wzrost o 0,4 pkt proc.). Zwiększenie kosztów pracowniczych o 0,4 mld zł wynikało głównie ze wzrostu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę - o 0,2 mld zł (1,2%), podał także Urząd.

"Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wyniosły 8,8 mld zł (o 0,6% mniej). Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 1,6% i wyniosła 2,89 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 4,8% do poziomu 0,69 mld zł" - napisano także w materiale.

Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2018 r. wyniosła 1 889 mld zł i była o 6,6% wyższa niż rok wcześniej.

"Największą pozycją aktywów sektora bankowego były aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu i stanowiły one 71,1% aktywów. Po stronie pasywów dominującą pozycją były zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, które stanowiły 85,7% pasywów. Udział kapitałów własnych w pasywach wyniósł 10,9%" - czytamy w komunikacie.

Wartość kredytów udzielonych przez banki sektorowi niefinansowemu oraz sektorowi instytucji rządowych i samorządowych wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. wyniosła 1 098 mld zł, co oznaczało wzrost o 5,6% r/r.

"Kredyty dla przedsiębiorstw zostały w większości (53,7%) zaciągnięte przez MŚP. Kredyty udzielone na nieruchomości mieszkaniowe (418,0 mld zł, w tym 104,8 mld zł w CHF) oraz kredyty konsumpcyjne osób prywatnych (159,1 mld zł) stanowiły łącznie 82,0% kredytów gospodarstw domowych" - podano także.

Depozyty sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych w dniu 31 grudnia 2018 r. osiągnęły łączną wartość 1 234,7 mld zł (wzrost o 9,1%), z tego depozyty sektora niefinansowego wyniosły 1 151,2 mld zł (więcej o 8,4%), a depozyty sektora instytucji rządowych i samorządowych 83,4 mld zł (wzrost o 21,0%), podał też GUS.

Działalność operacyjną w końcu grudnia 2018 r. prowadziło 612 banków, tj. o 4 mniej niż rok wcześniej. Liczba banków komercyjnych nie zmieniła się i wyniosła 63 banki, podano także w materiale.

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(0)