Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Komputronik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał decyzję UCS

1
Podziel się

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu utrzymał w mocy decyzje wydane przez naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu dotyczących postępowań kontrolnych w zakresie podatku VAT za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2014 r., podała spółka. Efektem zastosowania się przez spółkę do powyższych decyzji byłaby konieczność uzupełnienia kwot podatku od towarów i usług za ten okres, co w sumie szacunkowo wyniosłoby 39,2 mln zł plus ustawowe odsetki, podano także.

Komputronik: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał decyzję UCS
bDTktrOt

"Spółka informuje o doręczeniu decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 stycznia 2021 r., utrzymujących w mocy ww. decyzje wydane przez UCS i określające dla spółki w podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. - nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy emitenta w kwocie 421 470 zł, za kwiecień 2014 r. - zobowiązanie podatkowe w kwocie 2 261 699 zł, podatek od towarów i usług do zapłaty za marzec 2014 r. w kwocie 2 623 897 zł i za kwiecień 2014 r. w kwocie 2 519 098 zł, za maj 2014 r. - nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika w kwocie 5 249 336 zł i do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy w wysokości 0,00 zł oraz podatek od towarów i usług do zapłaty za maj 2014 r. w kwocie 6 199 823 zł. Efektem zastosowania się przez spółkę do powyższych decyzji byłaby konieczność uzupełnienia kwot podatku od towarów i usług, za okresy: marzec, kwiecień, maj 2014 r., co w sumie szacunkowo wyniosłoby 39,2 mln zł +
ustawowe odsetki" - czytamy w komunikacie.

Spółka podkreśliła, że, ze względu na to, iż zobowiązanie wynikające z powyższych decyzji powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec emitenta, będzie ono, na podstawie przepisów art. 76 i art. 166 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec emitenta postępowania sanacyjnego i jego spłata będzie podlegać warunkom tego układu (w szczególności emitent oczekuje, że całość odsetek zostanie umorzona w wyniku zawarcia układu).

"Oznacza to również, że w czasie trwania postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami art. 252 w związku z art. 297 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, emitent nie może tego zobowiązania uiścić, a jego egzekucja, zgodnie z przepisami art. 312 ust. 4 ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, jest niedopuszczalna. Dlatego fakt wydania decyzji przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla spółki, do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego" - czytamy także.

bDTktrOv

Jak podaje dalej spółka, decyzje dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu są ostateczne, a spółce służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

"Zważywszy na fakt, iż, w ocenie spółki oraz jej doradców, powyższe decyzje dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu obarczone są licznymi wadami, spółka skorzysta z prawa wniesienia skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W ocenie emitenta, obie decyzje dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu obarczone są poważnymi wadami, w szczególności: 1) brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, 2) brak prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, 3) nieuwzględnienie złożonych przez spółkę licznych wniosków dowodowych, które miały udowodnić tezę przeciwną od prezentowanej przez UCS, 4) brak kompletności materiału dowodowego, przejawiający się niewłączeniem do materiału dowodowego dokumentów, które dotyczą spółki i spraw będących przedmiotem decyzji, i mogą stanowić dowód na okoliczność przedawnienia zobowiązania podatkowego" - czytamy dalej.

"Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu nie odniósł się również do wniosków spółki o włączenie do materiału dowodowego dokumentów, których analiza jest konieczna, dla ustalenia, czy nie doszło w przedmiotowych sprawach do przedawnienia zobowiązania podatkowego" - podsumowano w materiale.

Komputronik w restrukturyzacji - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

bDTktrOW
media
telekomunikacja
Źródło:
ISBnews
KOMENTARZE
(1)
liczyć
2 miesiące temu
czyli wynika z tego, że Komputronik okradł Polaków na tą kwotę bo nie uiścił należnego podatku.