Notowania

EMMERSON: strona spółki
11.02.2016, 16:24

EMM Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Emmerson Realty S.A. na dzień 9 marca 2016 roku

Zarząd Spółki Emmerson Realty S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297408, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 9 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z treścią projektów uchwał oraz załącznikami.

Załączniki

Inne komunikaty