Notowania

BLU Zbycie akcji

Zarząd Blumerang Investors S.A. („Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2018, że w dniu 29 marca 2018 r. Spółka zbyła 1.552.213 akcji spółki MEDCAMP S.A. za cenę transakcyjną 1.754.000 zł, w celu opłacenia Certyfikatów Inwestycyjnych serii 048 LMB FIZAN.

Inne komunikaty