Notowania

ALDA: strona spółki
30.05.2018, 13:13

ALD Korekta raportu bieżącego nr 5 /2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2018 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 30 maja 2018 roku Zarząd ALDA S.A. informuje , że w załączniku „ Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ ALDA „ zawarta jest oczywista pomyłka pisarska , polegająca na podaniu record daty wstecznej 10.06.2017 r. zamiast 10.06.2018 r.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Podstawa Prawna: art. 402^1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)

Załączniki

Inne komunikaty