Trwa ładowanie...
bDZKAlmJ

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-04-30
ALD Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zależnej od Emitenta, objęcie udziałów i zawarcie umowy przenoszącej ZCP
10,40
0,00
2021-03-31
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
12,00
0,00
2021-03-18
ALD Zawiadomienia akcjonariuszy w sprawie zmiany udziału w głosach
12,70
-1,57
2021-03-16
ALD Rejestracja Spółki zależnej od Emitenta i powstanie grupy kapitałowej
12,00
0,00
2021-03-12
ALD Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r.
12,80
-6,25
2021-03-04
ALD Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2021 r.
15,60
-28,21
2021-03-03
ALD Podpisanie aneksu do Listu Intencyjnego
14,90
+0,67
2021-03-02
ALD Otrzymanie raportu z wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa
15,80
-6,33
2020-12-21
ALD Podpisanie listu intencyjnego oraz podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie analizy możliwości wydzielenia ZCP
1,80
+21,11
2020-11-09
ALD Piąte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
1,58
0,00
2020-10-27
ALD Czwarte wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
1,58
0,00
2020-10-12
ALD Trzecie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
1,60
0,00
2020-09-28
ALD Drugie wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
1,50
0,00
2020-09-14
ALD Pierwsze wezwanie akcjonariuszy ALDA S.A. do złożenia dokumentów akcji
1,50
0,00
2020-07-01
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2020 r.
1,90
0,00
2020-06-26
ALD Powołanie Prezesa Zarządu ALDA S.A.
1,90
0,00
2020-05-28
ALD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26 czerwca 2020 roku
1,80
+5,56
2020-05-27
ALD Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019
1,80
0,00
2020-05-19
ALD Otrzymanie dofinasowania wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
1,80
0,00
2019-06-27
ALD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ALDA S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
2,86
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 3
  • Następna strona
bDZKAlnr