Trwa ładowanie...
bDZKydvp

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów4 5646 3385 4383 438
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-421-5140147
Zysk (strata) brutto-450-514287
Zysk (strata) netto-450-14287
Przepływy netto-83-148243126
Przepływy netto z działalności operacyjnej253-438962104
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-69-20-320
Przepływy netto z działalności finansowej-267311-68722
Aktywa razem8 3178 6259 2278 687
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 8444 7025 3034 805
Zobowiązania długoterminowe8291 0601 032237
Zobowiązania krótkoterminowe4 0153 6424 2714 568
Kapitał własny3 4733 9243 9243 882
Kapitał zakładowy229229229229
Liczba akcji (tys. szt.)2 293,602 293,602 293,602 293,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,511,711,711,69
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,200,000,020,04
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 85517 63222 70522 300
Zysk (strata) z działalności operacyjnej186223-170292
Zysk (strata) brutto10351-48684
Zysk (strata) netto15325-44048
Przepływy netto2511711-146
Przepływy netto z działalności operacyjnej540344228-1 381
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-52-5-69-331
Przepływy netto z działalności finansowej-236-322-1481 566
Aktywa razem8 6258 3959 6338 665
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 7024 6245 8874 479
Zobowiązania długoterminowe1 060337826295
Zobowiązania krótkoterminowe3 6424 2885 0614 184
Kapitał własny3 9243 7713 7464 186
Kapitał zakładowy229229229159
Liczba akcji (tys. szt.)2 293,602 293,602 293,601 593,60
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)1,711,641,632,63
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,070,01-0,190,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
bDZKydvX