Notowania

SPAC1: strona spółki
8.06.2018, 12:31

SP1 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 5 lipca 2018 r.

Zarząd spółki MATRX Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu
5 lipca 2018 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej M. Soczyński, H. Perycz w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 34. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty