Notowania

SPAC1: strona spółki
6.07.2018, 9:53

SP1 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 5 lipca 2018 r.

Zarząd Matrx Pharmaceuticals S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dnia 5 lipca 2018 r.
Nazwa Akcjonariusza: Ajay Pal Liczba zarejestrowanych na WZ akcji: 87.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 87.000.000 Udział w głosach na WZ: 100,00% Udział w ogólnej liczbie głosów: 58,00%

Inne komunikaty