Notowania

BLU Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na ZWZ Blumerang Investors S.A. w dniu 12.06.2018r.

Zarząd Blumerang Investors S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.06.2018 roku:
1. Moonrock Enterprise S.A. z siedzibą w Poznaniu, której przysługiwały 8.090.594 głosy na Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 100% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2018 roku i które stanowiły 84,28 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Inne komunikaty