CHEMOS: strona spółki
13.06.2018, 14:36

CHS Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok oraz raportu za pierwszy kwartał 2018

Zarząd Chemoservis-Dwory S.A., w nawiązaniu do RB nr 21/2018, 14/2018 oraz nr 2/2018 informuje, że raport roczny za 2017 rok tj. jednostkowe sprawozdanie finansowe, jednostkowe sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie z działalności wraz ze sprawozdaniami z badania przez biegłego rewidenta, opublikowany zostanie w dniu 18 lipca 2018 roku.
Powodem przesunięcia terminów publikacji sprawozdań jest w dalszym ciągu brak zakończonego procesu badania przez biegłych audytorów w obliczu korygowania danych celem wystawienia sprawozdań z badania w spółkach: Balticservis Sp. z o.o. i ZE ZEN Sp. z o.o. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku opublikowany zostanie w dniu 31 lipca 2018 roku.

Inne komunikaty

Notowania