Notowania

VISION: strona spółki
29.06.2018, 14:47

VIV Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku

W dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Euroinvestment S.A. W związku z powyższym, przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.
Nazwa akcjonariusza – VAP Video Art. Production GmbH z siedzibą w Hamburgu Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 30.000.000 Udział w głosach na ZWZ _w proc._ – 50% Udział w ogólnej liczbie głosów _w proc._ – 10,71% Nazwa akcjonariusza – Michał Siciński Liczba głosów przysługujących na ZWZ – 30.000.000 Udział w głosach na ZWZ _w proc._ – 50% Udział w ogólnej liczbie głosów _w proc._ – 10,71%

Inne komunikaty