Notowania

BOGDANKA: strona spółki
20.07.2018, 12:33

LWB Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Spółki w dniu 20 lipca 2018 r. – po wznowieniu obrad po przerwie zarządzonej przez ZWZ Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2018.
Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, zostały przez ZWZ podjęte. Do protokołu podczas obrad ZWZ nie zgłoszono sprzeciwów oraz nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 RMF GPW

Załączniki

Inne komunikaty