Notowania

ELZAB: strona spółki
7.11.2018, 13:45

ELZ Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2018

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018 z dnia 25.01.2018 r.,
informuje, że dokonał zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego ELZAB S.A. za III kwartał 2018 z dnia 15.11.2018 r. na dzień 09.11.2018 r. Podstawa prawna: art. 80 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Inne komunikaty