Notowania

BAH Wybrane dane operacyjne Grupy British Automotive Holding

Nawiązując do Raportu bieżącego nr 06/2016 opublikowanego w dn. 4 lutego 2016 r. Zarząd British Automotive Holding S.A. [Emitent] informuje, że w październiku 2018 r. osiągnięte zostały następujące wyniki:
- Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 314 szt. (+45% r/r), w tym 215 samochodów marki Land Rover i 99 samochodów marki Jaguar; YTD 2018 2940 szt. (+41% r/r). - Wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 143 szt. (+42% r/r), w tym 87 samochodów marki Land Rover i 56 samochodów marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza Grupy; 143 szt. (+74% r/r), w tym 94 samochody marki Land Rover i 49 samochodów marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z Grupy do klienta finalnego. - Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza Grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z Grupy do klienta finalnego wyniosła 58 M PLN (+35% r/r); YTD 591 M PLN (+23% r/r). Zarząd Emitenta zastrzega, że ze względu na szacunkowy charakter przekazywane dane mogą się różnić się od finalnych wyników prezentowanych w obligatoryjnych raportach okresowych Emitenta.

Inne komunikaty