Notowania

AWBUD: strona spółki
6.12.2018, 16:04

AWB Rezygnacja Członka Zarządu

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2018 r. otrzymał oświadczenie od Pana Jacka Zwiecha (Zwiech), pełniącego funkcję Członka Zarządu, o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta z dniem 31 grudnia 2018 r.

Inne komunikaty